Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÂM LÝ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN RỐI LOẠN PHÂN LY Ở TRẺ EM

Trần Ngọc Lưu*, Trần Thị Hương Nhài*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng rối loạn phân ly (RLPL). Phân tích các yếu tố tâm lý, xã hội gây nên RLPL ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: 136 bệnh nhân được chẩn đoán RLPL theo ICD 10 được điều trị nội trú tại khoa TK-PHCN từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2015. Sử dụng phương pháp mô tả tiến cứu và nghiên cứu từng trường hợp.

Kết quả: 136 bệnh nhân rối loạn phân ly: thường gặp nhiều hơn ở nữ (98 BN chiếm 72,5%), độ tuổi 13-16 tuổi 48,2%. Tính chất khởi phát bệnh thường là đột ngột ngay sau sang chấn 87,6% hoặc sau một thời gian “ngấm sang chấn” 22,4%. Thể bệnh thường gặp là rối loạn phân ly vận động 44,3%. Nét tính cách nhi hóa, thích được mọi người quan tâm chú ý 83%. Các sang chấn tâm lý liên quan nhiều nhất là các vấn đề về gia đình: 42,3% thời gian gần đây đã trải qua một cuộc ly dị của cha mẹ, người thân mất hoặc đi xa, hay xung đột với anh chị em trong gia đình. Các sang chấn trường học: xung đột với bạn bè 9,4%, xung đột với thầy cô 3,6%, áp lực học tập 17,3%, sau khi bị bệnh thực thể 9,8%. Cách nuôi dưỡng của cha mẹ là yếu tố thuận lợi khởi phát RLPL: nuông chiều, bao bọc quá mức 68,7%; quá nghiêm khắc với con 36,2%, kỳ vọng quá cao 57,5%. Kết quả trắc nghiệm EPI cho thấy xu hướng khí chất không ổn định 73,6%.

Kết luận: Các triệu chứng lâm sàng của RLPL rất đa dạng nhưng đều có điểm chung là xuất hiện liên quan trực tiếp với các sang chấn tâm lý. Sang chấn tâm lý ở trẻ em chủ yếu xuất phát từ gia đình 63,2%, nhà trường 20,3% và có liên quan đến RLPL. Nét tính cách nhi hóa, thích được người khác quan tâm, thích phô trương, xu hướng khí chất không ổn định là nguyên nhân khởi phát RLPL ở trẻ em.

Từ khóa: Rối loạn phân ly.

ABSTRACT :

Objective: Description of some clinical features and some psychosocial factors causes conversion disorder in children. The participants were treated on daytime at the Neuropathic Rehabilitation Department of Nghe An Pediatric-Obstretric Hospital.

Method: Using the methods of descriptive research study and case study.

Results: 136 inpatients with converser disorder were studied. These disorders are found in girls 72.5% more than in boys 27.5%. Their principal disease is movement conversion disorder (44.3%). The clinical personality features manifested by children are as follows: need of caring for by the others (83%). The psychological trauma is most relevant to family: 42.3% had recently experienced a parental divorce, death, or violent quarrel. EPI test results show that the tendency of unstable mood is 73.6%

Conclusion: Episodes of conversion disorder are nearly always triggered by a stressful event, an emotional conflict: family conflicts 63.2%, school conflicts 20.3%. The clinical personality features manifested by children are as follows: need of caring for by the others, excessive liking for making up, the tendency of unstable mood can be a contributing cause of conversion disorder in children.

Keywords: Conversion disorder in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF