Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG BỆNH TIÊU CHẢY CẤP DO ROTAVIRUS G1P8 Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI

Đỗ Phương Thảo*, Nguyễn Thị Việt Hà*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus chủng G1P8 ở trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung Ương.

Phương pháp nghiên cứu: 840 mẫu phân của trẻ dưới 5 tuổi được chẩn đoán tiêu chảy cấp điều trị tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Nhi Trung Ương trong giai đoạn 6/2014-5/2015 được xác định tình trạng nhiễm Rotavirus bằng kỹ thuật ELISA. Một nửa số mẫu dương tính sẽ được xác định nhiễm Rotavirus bằng kỹ thuật RT-PCR. Sản phẩm PCR sau đó được sử dụng để định typ P và G bằng kỹ thuật PCR.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm Rotavirus là 41,2%. Trong 162 mẫu phân được làm PCR xác định chủng, G1P8 là phổ biến nhất chiếm 53,1%. Tuổi mắc tiêu chảy cấp do chủng G1P8 dao động từ 6-24 tháng (70,9%). Tỷ lệ mắc G1P8 cao điểm từ tháng 1 đến tháng 8. Tỷ lệ nam/nữ = 2,1/1. Triệu chứng khởi phát hay gặp nhất là nôn (46,5%) và tiêu chảy (20,9%). Triệu chứng trong giai đoạn toàn phát phổ biến nhất là nôn + sốt + tiêu chảy (67,4%) sốt + tiêu chảy (12,8%) nôn + tiêu chảy (11,6%) và tiêu chảy đơn thuần (8,1%). 79,1% trẻ có biểu hiện sốt trong đó phần lớn sốt nhẹ dưới 38,50C (67,6%) và thời gian sốt thường <2 ngày (55,2%). 77,9% trẻ có biểu hiện nôn với tần suất nôn dưới 10 lần/ngày (68,7%) và thời gian nôn < 3 ngày (77,6%). Số lần tiêu chảy phần lớn dao động từ 10-20 lần (57%), kéo dài 4-10 ngày với tính chất phân tóe nước (86%). Tỷ lệ mất nước vừa chiếm đa số (76,7%).

Kết luận: G1P8 là chủng Rotavirus gây tiêu chảy cấp phổ biến và nặng ở trẻ nhỏ.

Từ khóa: Rotavirus, bệnh tiêu chảy cấp.

ABSTRACT :

Objectives: To study clinical and epidemiological characteristics of acute diarrhea caused by G1P8 Rotavirus in children under 5 years of age at the National Hospital of Pediatrics.

Methods: 840 stool specimens from children (under 5 years of age) with acute gastroenteritis hospitalized in Gastroenterology department of Viet Nam National Hospital of Pediatrics during 6/2014-5/2015 were tested for Rotavirus by ELISA. A half of Rotavirus positive stool specimens were analyzed for Rotavirus by RT-PCR, and the PCR products were genotyped for P and G types by PCR.

Results: The prevalence of Rotavirus infection was 41.2%. Among the 162 specimens analyzed for genotypes, the most common strain was genotype G1P8 (53.1%). Within the diarrhea group, the highest prevalence was seen in children from 6 to 24 months of age (70.9%) and it was more frequent in boys than in girls (Males/females=2,1/1). The increase of its incidence was recorded between January to August. The most frequent symptom onset is vomiting (46.5%), and diarrhea (20.9%). The most common symptoms in fully developed phase is fever + vomiting + diarrhea (67.4%), fever + diarrhea (12.8%), vomiting + diarrhea (11.6%) and only diarrhea (8.1%). 79.1% of patient had fever, mild fever (≤ 38.50C) was 67.6% and duration of fever <2 days was 55.2%. Vomiting was observed in 77.9% children, vomiting <10 times/day was 68.7% and duration of vomiting <3 days was 77.6%. The frequency of diarrhea (10-20 times a day) was 57%, lasting 4-10 days with watery stool (86%). The incidences of moderate dehydration was 76.7%.

Conclusions: G1P8 is the most common strains of Rotavirus cause severe acute gastroenteritis in young children.

Keywords: Rotavirus, diarrhea.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF