Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KẾT QUẢ BAN ĐẦU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NUSS CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ LÕM NGỰC BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phan Xuân Cảnh*, Trần Thanh Vỹ**, Phạm Văn Phú*, Hàn Cảnh Định*, Võ Xuân Thành*, Hà Phương Nam*, Nguyễn Văn Phiên*, Bùi Thiên Thịnh*, Nguyễn Công Hữu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu triển khai phẫu thuật Nuss có nội soi hỗ trợ điều trị lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt các trường hợp bệnh. Mẫu nghiên cứu gồm các bệnh nhi lõm ngực được phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định từ 8/2013 đến 08/2015. Phân loại lõm ngực dựa vào bảng phân loại Park. Bệnh nhi lõm ngực có chỉ định phẫu thuật được đ̆t thanh kim loại tạo thành vòm dưới xương ức qua vết mổ nhỏ hai bên ngực. Lúc đ̆t vào hướng lồi của thanh kim loại quay về phía sau. Sau đó mặt lồi của thanh được xoay hướng về xương ức để nâng thành ngực bị lõm và chỉnh sửa dị dạng. Kết quả sớm được đánh giá trong giai đoạn nằm viện và tái khám sau 1 tháng, 3 tháng. 6 tháng. Kết quả được phân loại tốt, khá, xấu.

Kết quả: Có 15 bệnh nhi được phẫu thuật, tuổi trung bình: 10,4 tuổi , nhỏ nhất 4 tuổi và lớn nhất là 15 tuổi. Gồm có 13 trẻ nam và 02 trẻ nữ. Thời gian phẫu thuật trung bình 94,4 phút, ngắn nhất là 80 phút và dài nhất là 120 phút. Thời gian nằm viện trung bình 7,3 ngày, ngắn nhất là 5 ngày và dài nhất là 12 ngày. Biến chứng chung sau mổ là 26,7%, 03 trường hợp (20%) tràn khí màng phổi, 01 trường hợp (6,7%) tràn khí - tràn máu màng. Kết quả tốt đạt 73,3%, khá 26,7%, xấu 0%.

Kết luận: Kết quả bước đầu triển khai phẫu thuật Nuss với nội soi lồng ngực hỗ trợ trong điều trị lõm ngực bẩm sinh ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Bình Định là hiệu quả và an toàn.

Từ khóa: Lõm ngực bẩm sinh, nội soi lồng ngực.

ABSTRACT :

Objective: To assess the initial results of application Muss procedure with thoracoscopy in correction pectus excavatum at Binh Dinh General Hospital.

Methods: Case series study. From 8/2013 to 8/2015, all children’s with pectus excavatum who were corrected by Nuss procedure with thoracoscopy at Binh Dinh General Hospital were selected in our study. We classified deformity patterns based on Park’s classification. A convex steel bar is inserted under the sternum of patients with pectus excavatum through small bilateral thoracic incisions. The steel bar is inserted with the convexity facing posteriorly, after the convexity facing of bar is rotated forward to sternum, thereby correcting the deformity. Short tern results were estimated in the period of hospitalization and follow up after 1, 3, 6 months.

Results: There were 15 children with pectus excavatum were corrected by Nuss technique with thoroscopy at the Binh Dinh General Hospital, with mean age is 10.4 (min: 4 years, max: 15 years), composed of 13 males and 2 females. Mean operation time: 94.4 (min 80 minutes, max 120 minutes). Mean hospitalization stay: 7.3 (min 5 days, max 12 days). Postoperative common complication: 26.7%, 03 cases (20%) pneumothorax, 01 case (6.7%) pneu-hemothorax. Good result 73.3%, enough 26.7%, bad 0 %.

Conclusion: Initial results of application Nuss procedure with thoracoscopy are safe, effective in treating the children with pectus excavatum at Binh Dinh General Hospital

Key word: Pectus excavatum, thoracoscopy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF