Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KHẢO SÁT MẬT ĐỘ XƯƠNG, CHIỀU CAO, DINH DƯỠNG VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở TRẺ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM BẰNG THUỐC ĐỒNG VẬN GnRH

Hoàng Thị Diễm Thúy*, Phạm Minh Thu*, Nguyễn Huỳnh Trọng Thi*, Lê Triệu Khải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát mật độ xương và đặc điểm lâm sàng ở trẻ điều trị dậy thì sớm với thuốc đồng vận GnRH.

Phương pháp nghiên cứu: Các trẻ đang điều trị dậy thì sớm sẽ được đo mật độ xương bằng phần mềm Osteogram, lấy máu làm xét nghiệm sinh hóa, đo chiều cao và cân nặng lúc tái khám. Sau đó phụ huynh sẽ được phỏng vấn theo các mục được đề ra trong phiếu ghi thông tin.

Kết quả: Từ 01/2015 đến 12/2015 có 68 trẻ đang điều trị dậy thì sớm bằng thuốc đồng vận GnRH được thu thập thông tin cũng như làm các xét nghiệm đầy đủ để đưa vào nghiên cứu. Không có trường hợp nào chẩn đoán loãng xương. Chỉ 1/3 số trẻ là đủ vitamin D; 1/5 số trẻ uống nhiều hơn 2 hộp sữa một ngày; và 7% số trẻ vận động thể lực hơn 60 phút một ngày.

Kết luận: Chưa ghi nhận tác dụng phụ gây loãng xương của thuốc đồng vận GnRH trên trẻ điều trị dậy thì sớm. Nồng độ vitamin D thấp, chế độ dinh dưỡng và vận động thể lực không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến tầm vóc tương lai của trẻ em.

Từ khóa: Dậy thì sớm.

ABSTRACT :

Objective: Bone mineral density (BMD) and clinical properties of children treated with GnRH agonist.

Method: Children will be measured BMD by Osteogram program, be checked the biological values, and be measured height and weight at the hospital. Their parents will be interviewed some information in the scorecard.

Result: From Jan-2015 to December-2015, there are 69 children with precocious puberty treated with GnRH agonist. No case is diagnosed osteoproposis. There are one third children with normal value of vitamin D, one fifth children who drink more than two milk bottle daily, and 7% of children whose time of physical activities is more than 60 minutes per day.

Conclusion: Treatment with GnRH agonist in children with precocious puberty doesn’t make adverse effect osteoporosis. Low concentration of vitamin D, inappropiate nutrition and physical activities will affect the final height of children.

Keywords: Children with precious puberty.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF