Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TEO RUỘT NHIỀU ĐOẠN: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BỊ TEO RUỘT 9 CHỖ VỚI 7 MIỆNG NỐI

Trần Ngọc Sơn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Báo cáo kỹ thuật mổ và kết quả điều trị bệnh nhân bị teo ruột nhiều đoạn.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 1 ca bệnh hiếm gặp.

Kết quả: Bệnh nhân là trẻ trai sơ sinh đẻ non tuổi thai 32 tuần, cân nặng 1900g. Sau đẻ trẻ được nhập viện với chẩn đoán tắc tá tràng bẩm sinh và được chỉ định mổ cấp cứu lúc 2 ngày tuổi. Trong mổ trẻ được xác định là bị teo tá tràng gián đoạn typ III, bị teo ruột thêm 8 chỗ nữa rải rác khắp chiều dài ruột và bị cả dị tật ruột quay bất thường. Bệnh nhân đã được phẫu thuật chữa dị tật ruột quay bất thường (phẫu thuật Ladd), cắt các chỗ ruột teo và nối ruột với tổng số 7 miệng nối.Thời gian mổ là 190 phút. 2 tuần sau mổ trẻ phải can thiệp lại dẫn lưu áp xe ổ bụng (không thấy rò ống tiêu hóa). Sau đó trẻ dần phục hồi tốt, ăn đường miệng, đi ngoài được và được ra viện sau 33 ngày từ khi nhập viện. Theo dõi sau ra viện12 tháng, trẻ ăn tốt, tăng cân, không còn triệu chứng tắc ruột.

Kết luận: Phẫu thuật một thì làm nhiều miệng nối điều trị teo ruột nhiều đoạn ở trẻ sơ sinh có thể cho kết quả tốt mà không cần phải đặt stent miệng nối hay dẫn lưu ruột.

Từ khóa: Teo ruột nhiều đoạn, phẫu thuật một thì, nối ruột nhiều chỗ.

ABSTRACT :

Objective: To present our surgical techniques and results in treatment of a patient with multiple intestinal atresia.

Method: Retrospective study of a rare case.

Results: The patient was a premature (32 gestational weeks) male neonate with body weight 1900g. He was admitted to our hospital with diagnosis of congenital duodenal obstruction and was operated on the 2nd day of life. Intra-operatively, a duodenal atresia type III, other 8 intestinal atresia (scattered in the completely small bowel) and malrotation were found. Ladd procedure for the malrotation, multiple intestinal resections and 7 primary intestinal anastomoses were performed. The operative time was 190 minutes. Two weeks later, the patient was re-operated for drainage of an abdominal abscess (without anastomotic leak). After that, the child recovered well, tolerated oral feeding, passed normal stool and was discharged at 33rd day after admission. At a follow up of 12 months, the child ate well, without any symptom of intestinal obstruction.

Conclusions: One-staged surgery with multiple primary anastomoses for multiple intestinal atresia in the newborn may give good outcome without the need of trans-anastomotic stent or enterostomy.

Keywords: Multiple intestinal atresia, one-staged surgery, multiple anastomoses.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF