Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP DỊ VẬT ÂM ĐẠO Ở TRẺ EM BÁO CÁO CA LÂM SÀNG - HỒI CỨU Y VĂN

Nguyễn Hữu Chí*, Lê Thị Uyên Phương*, Huỳnh Nhất Hạnh Nhân*, Lê Thanh Hùng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trình bày đặc điểm lâm sàng và siêu âm chẩn đoán dị vật âm đạo ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo ca lâm sàng.

Kết quả: 3 trường hợp bé gái 3-8 tuổi, nhập viện vì tiết dịch âm đạo bất thường máu, mủ, mùi hôi. 01 trường có tiền sử bị lạm dụng tình dục. Siêu âm phát hiện khối cản âm trong âm đạo. Nội soi âm đạo gắp dị vật: kẹp tóc, mút xốp và búi len.

Kết luận: Chảy dịch âm đạo bất thường, vấn đề thường gặp ở các bệnh nhi. Siêu âm có giá trị trong việc tầm soát phát hiện, và nội soi âm đạo xác định, can thiệp điều trị.

Từ khóa: Dị vật âm đạo,siêu âm, trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To present clinical and sonographic findings a vaginal foreign body in children.

Methods: Case report.

Results: Three cases of 3 to 8-year-old girls were admitted to our hospital for abnormal vaginal discharge of blood, purulent or foul smelling. One patient had a history sexual abuse. Ultrasound examinations had discovered intravaginal marked acoustic shadowing. Three foreign bodies: hair-pin, spongy and ball of wool were removed by vaginoscopy.

Conclusions: Abnormal vaginal discharge in children is not rarely. Vaginal foreign body should be considered in a young female patient presenting with persistent or recurrent vaginal discharge. Ultrasound is the primary screening and detecting tool. Vaginoscopy is a definitive diagnosis as well as therapeutic modality.

Keywords: Foreign body, Vagina, discharge, ultrasound, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF