Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ CANXI-PHOSPHO-PTH TRONG MÁU VÀ TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH QUA MSCT 64 HỆ MẠCH CÓ CẢN QUANG Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI

Cao Tấn Phước*, Phan Thanh Hằng*, Nguyễn Thanh Huy*, Phạm Thị Như Ngọc*, Võ Ngọc Tình*, Phạm Duy Tiến*, Phạm Thị Xuân Thư*, Từ Nguyên Vũ*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối bằng chụp cắt lớp vi tính tim 64 dãy. Tìm hiểu mối liên quan giữa biểu hiện tổn thương động mạch vành trên chụp cắt lớp vi tính tim 64 dãy với một số thông số: tuổi, giới, tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid, nồng độ Ca, P và PTH máu.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 141 bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương từ 03/2011 đến 04/2015. Các bệnh nhân được khám lâm sàng, xét nghiệm thường quy, xét nghiệm cholestrol, triglycerid, HDL-C, LDL-C, phospho, PTH máu; chụp vi tính đa lát cắt tim. Tổn thương hẹp động mạch vành có ý nghĩa khi hẹp ≥ 50% diện tích lòng mạch.

Kết quả: Trong số 141 bệnh nhân khảo sát có 77 bệnh nhân hẹp lòng động mạch vành ý nghĩa chiếm 54,6%, trong số các bệnh nhân này có 41,9,% tổng số nhánh và 17,7% tổng số đoạn động mạch vành hẹp có ý nghĩa. Có 89 bệnh nhân có canci hóa động mạch vành, trong đó CACS ≥ 100 được tìm thấy ở 45 bệnh nhân (50,6%), 79 trong số 89 bệnh nhân có canci hóa tại LAD (88,8%), tình trạng canci hóa từ 2 nhánh trở lên có 66 bệnh nhân (74,2 %). Có 128 bệnh nhân có mảng bám (90,8%), trong đó, có 7 mảng vôi (1,0%), 246 mảng vữa (35,4%), 442 mảng hỗn hợp (63,6%). Ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối, tiền sử có đái tháo đường, tăng nồng độ phospho máu là yếu tố liên quan với hẹp ý nghĩa động mạch vành.

Kết luận: Hẹp động mạch vành gặp với tỉ lệ cao ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối, bệnh nhân có đái tháo đường, tăng phospho máu là các yếu tố nguy cơ độc lập làm gia tăng tỉ lệ hẹp động mạch vành có ý nghĩa ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối.

Từ khóa: Hẹp động mạch vành, bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối, MSCT.

ABSTRACT :

Objectives: The study of the rate and characteristics of the coronary arteries stenosis by using cardiac MSCT in the patients have the end-stage of the chronic kidney disease and its association with some risk factors.

Subjects and methods: the cross-sectional study was examined in 141 patients of the end-stage of the chronic kidney disease. All patients were clinically examined and measured the concentration of cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C, phosphor and PTH levels in serum. Cardiac MSCT was utilized for all patients.

Results: In 141 patients who participated in the research, there were 54.6% of patients who showed significant coronary arteries stenosis. Besides, the percentage of the significant coronary vessels and their segments stenosis are 41.9% and 17.7%. There were 89 patients (63.1%) who showed significantly coronary arteries calcification; among these patients, the CACS ≥ 100 were identified in 45 patients (50.6%). The left anterior descending coronary arteries had the highest ratio which was 79 within 89 patients (88.8%). The calcification which appeared in over two – vessel were found in 66 patients (74.2%). In 141 patients who participated in the research, there were 128 patients (90.8%) had plaques. In this study, there were 7 calcified plaques (1.0%) which was the least; whereas the numbers of the soft plaque were 246 (35.4%) and the fibrous plaque which took the largest numbers was 442 (63.6%). There was a positive association between the proportions of patients who have the significant coronary arteries stenosis with the diabetes history and with the elevation of phosphor concentration in serum.

Conclusion: There is a high rate of the significant coronary arteries stenosis in the end-stage of chronic kidney disease patients. The patients who have diabetes or elevation of phosphor concentration in serum may raise the rate of the significant coronary arteries stenosis in the end-stage of the chronic kidney disease patients.

Keywords: coronary artery calcification, end-stage renal disease, MSCT.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF