Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
NHẬN XÉT HIỆU QUẢ DIỆT KHUẨN CỦA DUNG DỊCH/KEM BETAINE 0,1% – POLYHEXANIDE 0,1% TRONG CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

Phạm Trịnh Quốc Khanh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nhận xét tình trạng nhiễm khuẩn vết thương trước và sau khi sử dụng dung dịch/kem betaine 0,1% - polyhexanide 0,1%.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca; tiến hành làm sạch mô hoại tử (nếu có) và cấy dịch vùng mô viêm loét mạn tính; sử dụng dung dịch/kem betaine 0,1%- polyhexanide 0,1% (Prontosan) rửa vết thương và thay băng thường quy, cấy lại dịch vết thương sau 4-7 ngày sử dụng dung dịch trên.

Kết quả: điều trị 30 bệnh nhân (14 nữ) gồm 18 ca loét bàn chân đái tháo đường, 7 ca vết thương cấp tính chuyển mạn, 5 ca viêm mô tế bào. Kết quả cho thấy bệnh nhân hoàn toàn không cảm thấy đau hơn khi đắp hoặc rửa vết thương bằng Prontosan; không ghi nhận trường hợp nào bị kích ứng da hoặc dị ứng. Kết quả cấy khuẩn trước khi sử dụng Prontosan: 6 trường hợp cấy khuẩn âm tính; 24 trường hợp cấy khuẩn (+), bao gồm các chủng Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Escherichia coli. Sau sử dụng Prontosan 4-7 ngày: 6/6 trường hợp cấy khuẩn âm tính trước đó có kết quả cấy lần 2 âm tính; chỉ còn lại 5/24 trường hợp cấy khuẩn (+) trước đó có kết quả cấy lần 2 (+), các vi khuẩn cấy được là Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis. Các vết thương có độ xuất tiết dịch vừa phải; mô hạt tiến triển thuận lợi.

Kết luận: dung dịch/kem betaine 0,1%- polyhexanide 0,1% hiệu quả trong ngăn ngừa cũng như điều trị nhiễm khuẩn vết thương mạn tính; qua đó, giúp cho tiến trình lên mô hạt diễn tiến thuận lợi.

Từ khóa: dung dịch/kem betaine 0,1%- polyhexanide 0,1%, vết thương mạn tính, cấy khuẩn.

ABSTRACT :

Objective: Reviewing the status of infectious wounds before and after using solution/gel betaine 0.1%- 0.1% polyhexanide.

Methods: descriptive study; debridement (if any) and 1st culture of wound exudates; wound cleansings and dressings with solution/gel betaine 0.1%- 0.1% polyhexanide (Prontosan), 2nd culture of wound exudates after 4-7 days of using that solution/gel.

Results: 30 patients (14 women) compose of 18 diabetic foot ulcers, 7 retarded wounds, and 5 cellulitis. Results showed that patients do not completely feel the pain when dressings with Prontosan; not any cases of skin irritation or allergic reactions. Results of 1st bacterial culture before using Prontosan: 6 cases of negative resultat, 24 positive cases, including Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Escherichia coli. After 4-7 days of using Prontosan: 6/6 cases previously had 1st negative cultures that had negative results of 2nd cultures; there is only 5/24 cases having 1st positive results that have 2nd positive results: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Enterococcus faecalis. The wound exudates are moderate; the development of granulation tissue is progressively facilitated.

Conclusion: solution/gel betaine 0.1%- 0.1% polyhexanide has effects in preventing and treating chronic wound infections; thereby, the process of granulation tissue is progressively facilitated.

Keywords: solution/gel betaine 0.1% - 0.1% polyhexanide, chronic wounds, 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF