Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP SARCÔM MỠ VIÊM SAU PHÚC MẠC

Dương Thị Thúy Vy*, Phạm Quốc Thắng*, Phan Đặng Anh Thư*, Ngô Quốc Đạt*

TÓM TẮT :

Chẩn đoán u sau phúc mạc có thể gặp nhiều khó khăn. Vì u ở vị trí này có thể xuất nguồn từ nhiều loại mô học khác nhau. Trong đó, sarcôm mỡ là loại sarcôm thường gặp nhất ở vùng sau phúc mạc. Vì vậy, nhân báo cáo một trường hợp sarcôm mỡ viêm, chúng tôi hồi cứu y văn về một số vấn đề có ảnh hưởng đến việc chuẩn đoán sarcôm mỡ sau phúc mạc. Do tỉ lệ tái phát và tử vong cao, sarcôm mỡ sau phúc mạc cần một phương pháp điều trị hiệu quả và tích cực. Trong đó, phẫu thuật đóng vai trò chủ yếu trong điều trị sarcôm mỡ sau phúc mạc.

Từ khóa: u sau phúc mạc, sarcôm mỡ, sarcoma mỡ viêm.

ABSTRACT :

Retroperitoneal tumor diagnosis can be difficult. Because tumors in this location can belong to many different histological types. Liposarcoma is the most common type of sarcoma in the retroperitoneum. Therefore, beside of reported a case of retroperitoneal inflammatory liposarcoma, we review literature for some issues that affect the diagnostic of retroperitoneal liposarcoma. Because of high recurrence and mortality, retroperitoneal liposarcoma need effective and aggressive treatment. Surgery plays a major role in the treatment of retroperitoneal liposarcoma.

Keywords : retroperitoneal tumor, liposarcoma, inflammatory liposarcoma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF