Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI

Nguyễn Hồng Quang*, Nguyễn Thị Dung*, Trần Thái Hiền*, Trịnh Thị Chinh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hiện nay trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người bệnh, điều dưỡng viên có vai trò rất quan trọng và ngày càng được nâng cao. Người điều dưỡng cộng tác cùng với bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhưng do tính chất công việc có nhiều sức ép nên tỷ lệ stress nghề nghiệp rất cao. Theo Hiệp hội Lao động Hoa Kỳ, nghề điều dưỡng là một trong những nghề đứng đầu danh sách bị sức ép công việc quá lớn.

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng stress nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng vừa làm vừa học tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, bộ câu hỏi được thiết kế dựa trên thang đo Stress trên điều dưỡng (NSS) và bộ công cụ thang đo cảm nhận căng thẳng (PSS).

Kết quả: Mức độ stress ở đối tương nghiên cứu chủ yếu là stress nhẹ chiếm 74,8%, còn lại 25,2% đối tượng nghiên cứu có mức độ stress vừa. Không có tỷ lệ bị stress nặng. Trong nhóm các tác nhân gây stress thì nhóm liên quan đến thời gian và khối lượng công việc gây ra tỷ lệ stress cao nhất. Nhóm liên quan đến mối quan hệ trong công việc là nhóm gây stress thấp nhất.

Kết luận: Các yếu tố gây stress cho điều dưỡng cần được lãnh đạo bệnh viện và bản thân người điều dưỡng nhận thức để có cách ứng phó tốt nhất. Qua đó có thể nâng cao hiệu suất làm việc của điều dưỡng và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Từ khóa: stress, sinh viên điều dưỡng, NSS, PSS.

ABSTRACT :

Background: Nowadays, nurses have played an important role in health care systems. They collaborate with doctors in giving the best treatment to patients and have to work under pressure environment. Hence, the level of occupational stress among them is high. According to the US Labor Association, nursing profession is one of the most stressful jobs.

Objectives: To determine occupational stress levels among nursing students who work while studying in Dong Nai Medical College.

Methods: A cross-sectional study was conducted using a structured questionnaire based on the NSS and PSS.

Results: Mild stress level accounted for 4.8% and moderate stress level 25.2%. None of subjects suffered from severe stress. Working hours and workload were the most common causal factors and work relationship accounted for the lowest proportion.

Conclusions: Managers of hospitals and student nurses should recognize causes of stress in order to deal with it better, through which patient care efficiency and quality are improved.

Keywords: stress, nursing students, NSS, PSS.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF