Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
LIÊN QUAN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG VÀ YẾU TỐ KHÍ HẬU TẠI 6 QUẬN/ HUYỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2008 – 2014

Lê Hoàng Ninh*, Phùng Đức Nhật*, Võ Hoàng Phương*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh tay chân miệng (TCM) đã từng gây ra rất nhiều ca tử vong tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam). Dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), nhiều bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trở lại thành dịch nguy hiểm, khó kiểm soát. Việc đánh giá mối liên quan giữa bệnh TCM và các yếu tố khí hậu sẽ là cơ sở để tiên đoán và đưa ra biện pháp dự phòng thích hợp giúp kiểm soát tốt bệnh TCM trong tương lai.

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả tình hình bệnh TCM tại 6 quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 5, Bình Thạnh, Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè và đánh giá mối liên quan với các yếu tố khí hậu trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu sinh thái, hồi cứu số liệu bệnh TCM và số liệu khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, mực nước) thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008-2014

Kết quả: Số ca mắc TCM ở 6 quận, huyện trên Tp.HCM qua 7 năm từ 2008 đến 2014 có sự chênh lệch và thay đổi liên tục. Năm 2011, 2012 số ca mắc TCM tại 6 quận, huyện Tp.HCM tăng cao nhất trong 7 năm qua (lần lượt 2061 và 1807 ca). Bình Thạnh và Củ Chi là 2 quận/ huyện có nhiều ca mắc TCM nhất trong 7 năm nghiên cứu (lần lượt là 1674 và 1151 ca) so với quận 4, quận 5, Cần Giờ, Nhà Bè. Năm 2014, số ca mắc TCM ở cả 6 quận, huyện tiến hành nghiên cứu đều tăng hơn so với năm 2013. Có mối liên quan giữa số ca mắc bệnh TCM với các yếu tố khí hậu đặc biệt là yếu tố nhiệt độ. Khi nhiệt độ tối cao tăng lên 1oC thì số ca mắc TCM ở Củ Chi, Nhà Bè, Quận 5 tăng lên (lần lượt 1,78; 1,53; 2,13 lần).

Kết luận: Nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối thấp, nhiệt độ tối cao, độ ẩm trung bình, mực nước tối cao đều có tương quan với số ca mắc TCM ở 6 quận, huyện tiến hành nghiên cứu. Mặc dù bệnh TCM không còn là mối lo ngại cấp bách của y tế hiện nay nhưng dưới sự tác động của biến đổi khí hậu, bệnh TCM có nguy cơ bùng phát trở lại thành dịch nguy hiểm.

Từ khoá: Bệnh tay chân miệng, biến đổi khí hậu.

ABSTRACT :

Background: Hand-foot-mouth disease (HFMD) has caused high mortality rates in many countries around the world, especially for the Asian – Pacific region (including Vietnam). The impact of climate change outbreaks communicable diseases. Thus, assessment of the relationship between HFMD and climatic factors will make a good prediction and prevention to control HFMD in the future.

Objectives: To figure out the situation of HFMD at six districts in Ho Chi Minh City (HCMC): district 4, district 5, Binh Thanh district, Can Gio district, Cu Chi district, and Nha Be district. To determine the relationship between HFMD and climatic factors from 2008 to 2014.

Methods: Retrospect HFMD data and climate data (temperature, humidity, water level) were conducted in Ho Chi Minh City from 2008 to 2014.

Results: The incidence of HFMD at six districts in HCMC was different and changeble over 7 years. In 2011- 2012, the number of cases of HFMD maintained at a high level (2061 and 1807 cases). Districts that had higher cases than others were Cu Chi and Binh Thanh with 1674 and 1151 cases. There was a relationship between the incidence of HFMD and climatic factors, especially for temperature factor. When the max temperature increased 1°C, the number of cases of HFMD in Cu Chi district, Nha Be district, and district 5 increased as followed 1.78, 1.53, and 2.13 times respectively.

Conclusion: The average temperature, min temperature, and max temperature have a correlation with the number of cases of HFMD at six districts. Although HFMD is no longer a health priority, but the impact of climate change increases the risk of HFMD outbreak.

Keywords: Hand –foot – mouth disease, climate change

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF