Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI KHU VỰC NHÀ BÈ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2014

Lê Hoàng Ninh*, Phùng Đức Nhật*, Lê Đình Trọng Nhân*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sự bùng phát dịch sốt xuất huyết cũng diễn ra song song với quá trình biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các nước đang phát triển vùng nhiệt đới, có nguyên nhân bởi sự đô thị hoá thiếu kế hoạch với nhiều rác thải và vật chứa nước ứ đọng tạo điều kiện sinh sản cho muỗi. Trong đó, huyện Nhà Bè với hệ thống sông ngòi chằng chịt, là một trong những địa phương sẽ bị thiệt hại nặng nhất trong những năm tới do biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Mục tiêu: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên tình hình bệnh sốt xuất huyết tại huyện Nhà Bè, TP.HCM từ năm 2000 đến năm 2014.

Phương pháp: Hồi cứu số liệu về khí hậu và tình hình bệnh sốt xuất huyết trong giai đoạn 2000-2014 tại huyện Nhà Bè TP.HCM. Sử dụng biểu đồ kiểm soát với khoảng ± 3 SD để tìm kiếm các giá trị nhiệt độ bất thường, đồng thời dùng mô hình hồi quy tuyến tính khử tính mùa để đánh giá ảnh hưởng của khí hậu lên bệnh sốt xuất huyết.

Kết quả: Số ca sốt xuất huyết ở huyện Nhà Bè lần lượt tăng dần theo thời gian với mức 0,71% mỗi tháng (p<0,001). Khi xét đến các yếu tố môi trường trong mô hình, (nhiệt độ trung bình, độ ẩm, lượng mưa và mực nước cao nhất), số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng mỗi tháng (p<0,001) với mức 0,88%/tháng. Đồng thời, khi độ ẩm tăng 1% thì mức tăng của số ca mắc SXH tăng 7,05% (với p=0,027). Bên cạnh đó, số ca mắc sốt xuất huyết thể hiện tính theo mùa khá rõ, số ca sốt xuất huyết chủ yếu tập trung vào tháng 10 sau đó giảm dần xuống tháng 4 có số ca mắc sốt xuất huyết thấp nhất và tiếp tục gia tăng trở lại.

Kết luận: Với dự đoán số ca sốt xuất huyết sẽ tăng theo thời gia và có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường, đây sẽ là khởi đầu để thực hiện thêm nhiều nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Từ đó có thể dự đoán đầy đủ và chính xác hơn nhằm đưa ra các biện pháp can thiệp và ứng phó kịp thời trong tương lai.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sốt xuất huyết, huyện Nhà Bè

ABSTRACT :

Background: The dengue outbreaks are taking place in parallel with the progress of climate change, especially in developing countries in tropical areas because of unplanned urbanization, many garbage and water stagnation, which facilitate mosquito breeding. Besides, Nha Be district with an interlacing river system would be one of the districts most affected in the near future due to climate change and sea level rising.

Objective: To assess the effect of climate change on dengue in Nha Be district in HCM city from 2000 to 2014

Methods: Retrospective data collection, including climate data and dengue cases in Nha Be district from 2000 to 2014. Using control charts with ± 3sd to look for months have abnormal climate degree and linear regression model with seasonal adjustment estimates the effects of climate change on dengue.

Results: The number of dengue cases increased 0.71% per month over the last 15 years (p<0.001). When comprising environmental factors in a linear regression model, the increase was 0.88% per month (p<0.001). Besides, when the humidity increased by 1%, the amount of dengue cases increased by 7.05% per month (with p=0.027). Furthermore, annual prevalence of dengue showed clearly seasonal fluctuations: the peak of dengue cases was in October, decreasing gradually to April and then rising back to October.

Conclusions: The model predicts that the dengue cases will increase over time with the impacts of climate change. We hope that our research will serve as a base for future studies on assessing the effects in order to build a system that can track and predict accurately the phenomenon in the future.

Key words: climate change, Dengue, Nha Be district

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF