Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TỶ LỆ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG TỪ 2006 - 2014

Đặng Văn Chính*, Nguyễn Phan Ái Hà*, Nguyễn Quang Vinh*, Đặng Thái Bình*, Hồ Hữu Tính*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nghiên cứu về sự phân bố và nguyên nhân của viêm loét giác mạc (VLGM) là một cách tiếp cận thích hợp để giải quyết vấn đề giảm thị lực và mù mắt ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ mới mắc các ca VLGM và sự phân bố theo một số đặc điểm tại thị xã Vĩnh Châu từ năm 2006-2014.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu. Số liệu ca bệnh được thu thập dựa trên các trường hợp nhập viện vì VLGM của người dân thị xã Vĩnh Châu từ 2006 – 2014 tại ba bệnh viện lân cận. Phỏng vấn ngẫu nhiên một số trường hợp VLGM đã nhập viện để tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh. Những số liệu về diện tích và sản lượng hành tím cũng được thu thập để phân tích.

Kết quả: Tỷ lệ nhập viện vì VLGM từ 2006 – 2014 có khuynh hướng tăng gần gấp 3 lần (36,5/100,000 năm 2006 đến 104,8/100.000 dân năm 2014). 75% số ca VLGM là ở lứa tuổi lao động chính (20-59 tuổi). VLGM có liên quan đến hoạt động canh tác hành tím.

Kết luận: VLGM tăng trong giai đoạn 2006 – 2014, có tính chất mùa vụ và có thể xem như một bệnh nghề nghiệp của người nông dân canh tác hành tím.

Từ khóa: mù mắt, viêm loét giác mạc

ABSTRACT :

Background: The study of the distribution and causes of corneal ulcer is the most appropriate approach to understand visual impairment and blindness in Vinh Chau town, Soc Trang province.

Objectives: To determine the incidence rate and the distribution of corneal ulcer in Vinh Chau town, Soc Trang province from 2006 to 2014.

Methods: This is a retrospective study. Data was collected from medical records of patients who were admitted to three hospitals adjacent to Vinh Chau commune during the period of 2006 - 2014. Some cases were randomly chosen to enquire into causes. Data of area under crop and production of purple onion were also collected.

 Results: The incidence rate for corneal ulcer increased three times from 36.5 in 2006 to 104.8 per 100,000 persons in 2014. The majority of corneal ulcer cases (75%) occurred in working-age population (people aged 20-59 years old). There was an association between corneal ulcer and purple onion farming activities.

Conclusion: There was an upward trend in corneal ulcer in Vinh Chau town from 2006 to 2014. This is a seasonal disease and can be considered as an occupational disease of farmers cultivating purple onion.

Keywords: blindness, corneal ulcer

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF