Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI TIỀN GIANG TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015

Đoàn Lê Thanh Phong*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tình hình ngộ độc thực phẩm (NĐTP) có chiều hướng gia tăng về số lượng và quy mô. Mô tả đặc điểm dịch tễ các vụ ngộ độc thực phẩm tại Tiền Giang trong 10 năm 2006-2015 nhằm tìm hiểu nguyên nhân các vụ ngộ độc thực phẩm.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ các vụ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Tiền Giang từ năm 2006-2015.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu các vụ ngộ độc thực phẩm tại Tiền Giang từ năm 2006 đến năm 2015.

Kết quả: Thống kê tình hình ngộ độc thực phẩm tại Tiền Giang từ 2006-2015 cho thấy trung bình mỗi năm có 7,9 vụ ngộ độc thực phẩm với 358,9 người mắc và 0,8 người tử vong. Tỉ lệ mắc ngộ độc thực phẩm trong 10 năm so với cả nước chiếm 4,41% số vụ, 6,07% số mắc và 1,94% số chết. Số vụ ngộ độc thực phẩm có từ 30 người mắc hoặc có tử vong chiếm 36,71%. Hầu hết 11/11 huyện đều có xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhiều nhất là Châu Thành 16 vụ (20,25%), thành phố Mỹ Tho 12 vụ (15,19%). Các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra quanh năm nhiều nhất từ tháng 12 đến tháng 5. Có 35,4% các vụ xảy ra tại bữa ăn gia đình, 29,1% tiệc cưới/giỗ, 24,1% bếp ăn tập thể/bếp ăn trường học. Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm nhiều nhất là do vi sinh vật 64,56%, kế đến là độc tố tự nhiên 20,25%.

Kết luận: Các vụ ngộ độc thực phẩm tại Tiền Giang trong những năm gần đây có số vụ giảm nhưng số người mắc tăng, thường xảy ra tại các bếp ăn tập thể ở các địa phương có khu, cụm công nghiệp lớn.

Từ khóa: Số vụ, số mắc, số tử vong, ngộ độc thực phẩm, Tiền Giang.

ABSTRACT :

Background: There has been an increase in the number of food poisoning cases in Tien Giang. It is essential to determine epidemiological characteristics of foodborne outbreaks in order to understand their causes.

Objectives: To determine epidemiological characteristics of foodborne outbreaks in Tien Giang province from 2006 to 2015.

Methods: Data were collected from reported foodborne outbreaks in Tien Giang province from 2006 to 2015.

Results: The study found that the annual average of foodborne outbreaks was 7.9, with 358.9 people infected and 0.8 deaths in Tien Giang province from 2006 to 2015. The incidences of foodborne outbreaks, and food poisoning cases and mortality in Tien Giang accounted for 4.41%, 6.07%, and 1.94%, respectively compared to the whole country. The number of foodborne outbreaks with 30 cases or more or with deaths accounted for 36.71%. Foodborne outbreaks occured in all districts, towns and city, most in Chau Thanh (20.25%), and My Tho city (15.19%). Foodborne outbreaks occurred all year round, most in December to May. The numbers of foodborne outbreaks that occurred in family meals, wedding or anniversary parties, and in kitchens of companies or schools accounted for 35.4%, 29.1%, and 24.1%, respectively. Most of causes of food poisoning were microorganisms (64.56%), followed by natural toxins (20.25%).

Conclusion: In Tien Giang, the number of foodborne outbreaks decreased but the number of food poisoning cases increased. Foodborne outbreaks usually occurred in collective kitchens in areas where industrial zones are located in.

Keywords: Foodborne outbreaks, food poisoning cases, mortality, Tien Giang province.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF