Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KHẨU PHẦN THỰC TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2015

Trần Thị Huyền Trang*, Nguyễn Thị Thanh Tâm*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết, mục tiêu hàng đầu trong điều trị đái tháo đường.

Mục tiêu: Đánh giá khẩu phần thực tế và xác định một số yếu tố liên quan đến việc kiểm soát glucose máu lúc đói ở bệnh nhân đái tháo đường type II điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2015.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 141 đối tượng.

Kết quả: Khẩu phần của các đối tượng sử dụng rất nhiều thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao như gạo 207,6 ± 110,8 g/người/ngày, ngoài ra còn tiêu thụ mỗi ngày: 71,8g các lương thực khác; 24,6g khoai củ các loại và 5,7g đường, đồ ngọt tinh chế. Tỷ lệ năng lượng do Glucid cung cấp cao hơn mức khuyến nghị của chế độ ăn dành cho bệnh nhân đái tháo đường. Thời gian phát hiện của bệnh nhân càng lâu (≥ 5 năm) thì kiểm soát đường huyết càng kém.

Kết luận: Khẩu phần dinh dưỡng của bệnh nhân còn chưa phù hợp với khuyến nghị do đó cần tăng cường công tác tư vấn dinh dưỡng nhằm tăng hiệu quả kiểm soát đường huyết.

Từ khóa: Khẩu phần thực tế, bệnh nhân đái tháo đường type II.

ABSTRACT :

Introduction: There are a variety of factors affecting to the blood glucose control which is the most important target in type II diabetic treatment.

Objectives: To assess the reality diet and to determine factors associated with the fasting blood glucose among the type II diabetes outpatients at Thai Nguyen general center hospital in 2015.

Methods: A cross-sectional study on 141 outpatients was conducted.

Results: Dietary of the patients contain high amount of high carbohydrate food such as: rice 207.6 ± 110.8 g/person/day, other cereals 71.8 g; tubers 24.6 g; and sugars 5.7g per day. The proportion of energy supplied by Glucides is much higher than the recommendation level for diabetic patients. There is a significant relationship between duration (≥ 5 years) of diabetes and fasting blood glucose level of the participants.

Conclusion: The diet of type II diabetic outpatients at Thai Nguyen central general hospital excess the recommendation. Therefore, It is necessary to strengthen educating patients about the reasonable diet in order to improve the effectiveness of blood glucose control.

Key words: Reality diet, type II diabetic patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF