Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
BẢN ĐỒ NGUY CƠ VÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC THẢM HỌA TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP CỦA CÁC TRẠM Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2000-2014

Lê Thị Ngọc Ánh*, Nguyễn Quang Huy*, Vũ Quang Hiếu**, Lê Vinh*, Lê Văn Tuân**, Lê Thị Nga*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Quảng Bình là một trong số các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các thiên tai, thảm họa hàng năm. Trong đó các cơ sở y tế cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, làm hư hại về cơ sở vật chất và các trang thiết bị, cũng như không thể duy trì được các hoạt động thiết yếu cho việc khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là vào thời điểm bệnh nhân đang có nhu cầu tăng cao. Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp các thông tin và bằng chứng giúp các trạm y tế (TYT) lập kế hoạch phòng chống và ứng phó với các các thảm họa tự nhiên và các tình huống khẩn cấp được tốt hơn.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ các TYT bị ảnh hưởng bởi các loại thảm họa tự nhiên từ năm 2000-2014. Lập bản đồ nguy cơ các loại thảm họa tự nhiên ảnh hưởng đến các TYT. Xác định khả năng ứng phó với thảm họa tự nhiên và các tình huống khẩn cấp của các TYT tỉnh Quảng Bình, năm 2014.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên toàn bộ 159 TYT xã, phường của tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn để phỏng vấn trực tiếp cán bộ y tế quản lý công tác phòng chống và ứng phó với thiên tại, thảm họa tại các trạm y tế. Số liệu được nhập liệu bằng phần mềm Epidata 3.1 và xử lý bằng Stata 12.0 và bản đồ nguy cơ được vẽ bằng phần mềm Acrgis 9.3.

Kết quả: có 84,9% TYT của tỉnh Quảng Bình nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các thảm họa tự nhiên. Từ năm 2000-2014, có 6 loại thảm họa tự nhiên xảy ra gây ảnh hưởng đến các TYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bão và lũ lụt có tần số xảy ra nhiều nhất (33 cơn). Tỉ lệ các TYT bị ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt lần lượt là 86,8%, 52,8%. Nhiều TYT vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt trong việc phòng chống và ứng phó với các thảm họa tự nhiên và tình huống khẩn cấp như không có máy phát điện dự phòng (89,3%), không có bình chửa cháy (22,1%) và không có nguồn dự trữ nước sạch (22,6%), Bên cạnh đó, có đến 73% nhân viên y tế chưa được tập huấn kiến thức về phòng chống và ứng phó với thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, có 79,9% TYT chưa được cấp tài liệu hướng dẫn về phòng chống thiên tai.

Kết luận: Tăng cường tập huấn kiến thức cho các nhân viên của các TYT trong công tác phòng chống và ứng phó với các loại thiên tai, thảm họa và tình huống khẩn cấp. Đồng thời, cấp phát các tài liệu truyền thông về hướng dẫn phòng chống thiên tai cho các trạm y tế. Đối với các TYT nằm trong khu vực có nguy cơ dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì mỗi năm cần phải xây dựng kế hoạch phòng chống và ứng phó kịp thời. Ngoài ra, các TYT cần trang bị máy phát điện dự phòng, bình cứu hỏa và có nguồn nước sạch dự trữ cho các hoạt động khám chữa bệnh trong các tình huống khẩn cấp và thiên tai có thể xảy ra.

Từ khóa: bản đồ nguy cơ, thảm họa tự nhiên, trạm y tế, Quảng Bình.

ABSTRACT :

Background: Quang Binh is one of the central provinces where is most affected by natural disasters every year. Health facilities are inevitably affected, which results in damaged infrastructures and medical equipment, and unmaintained health care activities. It’s crucial to get information and evidences to help commune health centers (CHCs) to plan for natural disaster and emergency prevention and response.

Objectives: To identify the proportion of CHCs affected by natural disasters from 2000 to 2014; To establish a risk map of natural disasters that affect CHCs; To determine CHC staffs’ preparedness and response capacity to natural disasters and emergency in Quang Binh Province in 2014.

Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 159 CHCs in Quang Binh province. The questionnaire was used to interview CHC staffs about prevention and response to natural disasters. Data was input using Epidata 3.1 software and analyzed using Stata 12.0. The risk map was drawn using Acrgis 9.3 software.

Results: About 85% CHCs in Quang Binh province were located in areas prone to natural disasters. From 2000 to 2014, CHCs were affected by six types of natural disasters. In particular, storms and slow onset floods tended to occur frequently (33 attacks). The percentage of CHCs affected by the storms and slow onset floods were 86.8% and 52.8%, respectively. Many CHCs did not have good preparation to respond to natural disasters and emergencies such as no backup generators (89.3%), no fire extinguishers (22.1%) and lack of fresh water reserves (22.6%). There were 73% of CHC staffs who were not trained on prevention and response to natural disasters and emergencies, and nearly 80% of CHCs did not receive guidelines on disaster prevention.

Conclusion: Training on prevention and response to natural disasters and emergencies needs to be reinforced for CHC staffs. Guidelines on disaster prevention should be given to CHC staffs. MSs need to be allocated communication materials on disaster prevention guidelines. CHCs that are at risk from natural disasters need to make a plan to prevent and respond promptly. In addition, CHCs should be equipped with backup generators, fire extinguishers and fresh water reserves in case of natural disasters and emergencies.

Keywords: risk map, natural disasters, emergencies, commune health centers, Quang Binh province.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF