Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
MÔ TẢ CÁC YẾU TỐ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHI HIV TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Đặng Minh Xuân*, Hồ Lữ Việt*, Vũ Thiên Ân*, Huỳnh Bích Ngọc*, Văn Thị Thùy Linh*, Nguyễn Vũ Trường Giang*, Phạm Thị Mai Anh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhi HIV đang điều trị tại phòng khám ngoại trú HIV bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu dựa trên hồ sơ bệnh án và bảng ghi chú khi tham vấn tiếp xúc người chăm sóc trẻ mỗi lần thăm khám để đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị.

Kết quả: Số lượng trẻ nữ (53,40%) nhiều hơn nam (46,60%). Đa số trẻ hiện sinh sống tại khu vực TP.HCM (63,00%). Đường lây truyền chủ yếu là từ mẹ sang con (90%). Các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu là do bệnh nhi sợ tác dụng phụ của thuốc, gia đình khó khăn về kinh tế, đi lại, khó khăn đối với người chăm sóc, các thành viên trong gia đình chưa hợp tác.

Kết luận: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị bao gồm các yếu tố khách quan và chủ quan cần phải được xem xét và hỗ trợ.

Từ khóa: Điều trị ARV, trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To describe the factor influence for treatment adherence ARV in HIV/AIDS patients at Out Patient Clinic Children’s Hospital 2.

Methods: Cross-sectional study, interviewing the care-givers with the checklist and to refer to the medical records to determine the adherence.

Results: The percentage of girls (53.40%) is more than the percentage of boys (46.60%). All of patients stay at HO Chi Minh city (63.00%). The main spread is mother to baby. The essential reasons for treatment failure are patients afraid of the drug’s side effect, diffculty of family’s economy and moving, quantity of difficulties of care-givers when giving ART to patients, the members of patients don’t cooperate to take care patients because they want to keep secret of disease.

Conclusions: They have many factors influence for treatment failure need to monitor and support.

Key words: ARV, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF