Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI KHU CÁCH LY CỦA KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Thị Diệu Trường*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ kiến thức đúng về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ của bà mẹ có con nhập viện tại khu cách ly của khoa Sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Hầu hết các bà mẹ đều ở trong độ tuổi (18 – 35), chủ yếu là dân tộc kinh chiếm 80,39%. Trình độ học vấn trên cấp 3 là 60,78%. Nghề nghiệp chủ yếu là lao đông chân tay chiếm 64,33%. Kiến thức đúng của bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ là 80,39%, trong đó 100% bà mẹ cho rằng trong sữa mẹ có đủ chất dinh dưỡng và vitamin, 94,12% bà mẹ đồng ý cho trẻ bú mẹ ngừa được bệnh tiêu chảy, viêm phổi. 50,98 % bà mẹ biết được bất lợi chủ yếu của nuôi con bằng sữa nhân công thức, 96,08% bà mẹ biết được sữa công thức không an toàn cho trẻ( gây dị ứng, tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp). 92,16% bà mẹ đồng ý cho trẻ bú mẹ theo nhu cầu, và chỉ có 15,69% bà mẹ đồng ý cho trẻ bú mẹ khi mẹ bệnh.

Kết luận:. Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi thấy rằng tỉ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ là 80,39%.

Từ khóa: Nuôi con bằng sữa mẹ.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the proportion of mothers whose babies were under treatment in isolation unit, Neonatology department, Children’s Hospital 2 with appropriate knowledge on breastfeeding.

Methods: Cross-sectional study.

Results: The majority of mothers were from 18-35 years of age; most of them (80.39%) belonged to Kinh ethnic group; mothers with an education level of secondary school or higher accounted for 60.78%. Most of the participants were manual workers (64.33%). The proportion of mothers with appropriate knowledge on breastfeeding was 80.39%. All mothers knew that breast milk had the perfect combination nutrients and vitamins, 94.12% of mothers breastfeeding agree prevent diarrheal diseases and pneumonia. 50.98% of mothers know the main disadvantages of formula milk, 96.08% of mothers know the formula is not safe for children (allergy, diarrhea, respiratory infections). 92.16% of mothers agree breastfeeding on demand, and only 15.69% of mothers agree breastfeeding when mother get sick.

Conclusions: The result of the study we found that the proportion of mothers with appropriate knowledge about breastfeeding benefits is 80.39%.

Keywords: Breast milk.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF