Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KHẢO SÁT SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA KHÁM BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIALAI NĂM 2016

Đặng Yến Uyên Ly*, Lê Thị Thanh Bình*, Bùi Thị Hồng Nhung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát sự tuân thủ điều trị dùng thuốc và điều trị thay đổi lối sống của bệnh nhân tăng huyết áp (THA) điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả 310 bệnh nhân THA điều trị ngoại trú tại Bệnh viện ĐK tỉnh Gia Lai từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2016.

Kết quả: Về việc tuân thủ điều trị có đến 91,6% bệnh nhân uống thuốc thường xuyên; 90,9% tái khám khi hết thuốc. Tỉ lệ bệnh nhân biết kiêng: mặn (79,1%),mỡ (81,3%),thuốc lá (64,5%), rượu bia (43,5%). Có 44,2% bệnh nhân tập thể dục thường xuyên.

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị bằng thuốc cao, trong khi tỷ lệ điều trị bằng thay đổi lối sống còn thấp.

Từ khoá: Tuân thủ điều trị, tăng huyết áp.

ABSTRACT :

Objectives: To examine the adherence to treatment of hypertension including drugs and lifestyle changes in hypertension patients in outpatient department at Gia Lai general hospital.

Methods: A descriptive cross-sectional study included 310 hypertensive patients in Outpatient department from June to September 2016.

Results: 91.6% of patients taken medications everyday. 90.9% of the patients returned to reassessment. Lifestyle changes: restriction in salt is 79.1%, limit fat is 81.3%, non smoking is 64.5%, limit alcohol is 43.5 %. 44.2% of the patients increased physical activity.

Conclusion: The rate of edherence to pharmacological treatment is high while the rate of lifestyle modifications is low.

Keywords: The adherence to treatment of hypertension.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF