Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
TỶ LỆ MẮC, PHÂN BỐ CHỦNG VÀ NHẠY CẢM THUỐC KHÁNG NẤM CỦA NHIỄM NẤM CANDIDA HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ICU NỘI KHOA TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Huỳnh Văn Ân*, Nguyễn Sử Minh Tuyết*, Huỳnh Văn Mười Một*, Ngô Văn Thành*, Đinh Thị Bích*.

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ nhiễm nấm Candida huyết ở bệnh nhân khoa Hồi sức tích cực – chống độc (ICU Nội khoa); nhận diện các chủng Candida thường gặp và tình hình nhạy cảm thuốc kháng nấm tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: mô tả, cắt ngang, tiến cứu. 1517 bệnh nhân điều trị ≥ 7 ngày, có tình trạng nhiễm trùng và không đáp ứng với điều trị kháng sinh phổ rộng tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc, bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM từ tháng 9/2014 đến hết tháng 7/2016. Các bệnh nhân này được cấy máu tìm nấm bằng môi trường thạch Sabouraud và làm kháng nấm đồ.

Kết quả: 21/1517 bệnh nhân (1,4%) có kết quả cấy máu dương tính với nấm Candida. Candida tropicalis (54,5%) thường gặp nhất, kế đến là Candida glabrata (22,7%), Candida albicans (13,6%), Candida parapsilosis (4,6%) và Candida dubliniensis (4,6%). Tất cả 22 mẫu nấm phân lập được đều nhạy (100%) đối với các thuốc kháng nấm amphotericin B, caspofulgin, micafungin, fluconazole, voriconazole và flucytosine.

Kết luận: Tỉ lệ nhiễm nấm Candida huyết ở bệnh nhân ICU Nội khoa bệnh viện Nhân Dân Gia Định là 1,4%. Candida tropicalis là chủng nấm chủ yếu gây nhiễm nấm Candida huyết. Tất cả các mẫu nấm phân lập được đều nhạy đối với các thuốc kháng nấm.

Từ khóa: Nhiễm nấm Candida huyết, Nhạy cảm với thuốc kháng nấm.

ABSTRACT :

Purpose: Determine the incidence of Candidemia in intensive care unit (Medical ICU) patients; identify the species and antifungal susceptibility at Nhan Dan Gia Dinh hospital.

Materials and method: Descriptive, cross sectional and prospective study. From September, 2014 till the end of July, 2016, there were 1517 patients treated in intensive care unit of Nhan Dan Gia Dinh Hospital, HCMC. They were hospitalized ≥ 7 days, infected and not adapted to antibiotics. These patients’ blood samples were cultured on Sabouraud agar to detect fungi and to run antifungal susceptibility test.

Results: 21/1517 patients (1.4%) had Candida bloodstream infections. Candida tropicalis (54.5%) was the most common isolate followed by Candida glabrata, Candida albicans (13.6%), Candida parapsilosis (4.6%), Candida dubliniensis (4,6%). All the 22 Candida isolates (100%) were sensitive to amphotericin B, caspofulgin, micafungin, fluconazole, voriconazole and flucytosine.

Conclusion: The incidence of Candidemia on Medical ICU patients at Nhan Dan Gia Dinh Hospital is 1.4%. Candida tropicalis is the major cause of candidemia. All the Candida isolates were sensitive to antifungals.

Key words: Candidemia, Antifungal susceptibillity

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF