Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ THẮT LƯNG: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Tuấn Anh*, Lê Huy Lưu*

TÓM TẮT :

Thoát vị thắt lưng là một bệnh rất hiếm gặp trên thế giới, cho đến hiện nay chỉ có khoảng 300 trường hợp được báo cáo trên y văn. Nguyên nhân bệnh có liên quan đến khiếm khuyết của vùng tam giác thắt lưng ở thành bụng sau. Thoát vị thắt lưng bao gồm thoát vị tam giác thắt lưng trên (thoát vị Grynfeltt – Lesshaft) và thoát vị tam giác thắt lưng dưới (thoát vị Petit).Bài viết này tôi xin trình bày một trường hợp đầu tiên bệnh nhân nữ 64 tuổi bị thoát vị tam giác thắt lưng trên, được điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định bằng phẫu thuật nội soi giải phóng túi thoát vị và đặt mesh . Qua đó, chúng tôi xin nhắc lại một số điểm về lịch sử, giải phẫu, chẩn đoán và điều trị loại thoát vị này.

Từ khoá: Thoát vị thắt lưng; Phẫu thuật nội soi; Lưới ngoài phúc mạc.

ABSTRACT :

Lumbar hernia is a rare hernia in the world, only about 300 cases have been reported in literature. The cause relates a rare defect of the posterior abdominal wall. Lumbar hernia include superior lumbar triangle hernia (Grynfeltt – Lesshaft hernia) and inferior lumbar triangle hernia (Petit hernia). In this article, we describe the first case of lumbar hernia in a 64 year old woman patient, treated with mesh placement via laparoscopy in Gia Dinh hospital . We also reviewed history, anatomy, diagnosis and treatment of this rare hernia.

Keywords: Lumbar hernia;Laparoscopy; Extraperitoneal mesh.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF