Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
PHẪU THUẬT CẮT RIÊNG TÁ TRÀNG VÀ ĐẦU TUỴ: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HIỂU RÕ MẠC TREO TÁ TRÀNG

Nguyễn Văn Hải*, Lê Huy Lưu*, Nguyễn Tuấn Anh*

TÓM TẮT :

Tá tràng và đầu tuỵ có liên quan mật thiết với nhau về mặt giải phẫu. Khi một cơ quan bị bệnh cần phải cắt bỏ thì người ta thường làm phẫu thuật Whipple hay cắt khối tá tuỵ bảo tồn môn vị. Đây là một phẫu thuật quá mức nếu bệnh lành tính hoặc ác tính thấp. Cắt đầu tuỵ bảo tồn tá tràng đã được Beger thực hiện từ năm 1980. Tuy nhiên, phẫu thuật này cắt đầu tuỵ không hoàn toàn và chỉ áp dụng hạn chế cho bệnh viêm tuỵ mạn tính. Do đó, một phẫu thuật phù hợp cho cả những bệnh lành tính và ác tính thấp của tá tràng và đầu tuỵ là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo 2 trường hợp mổ thành công kỹ thuật cắt riêng tá tràng và đầu tuỵ: một là cắt hoàn toàn đầu tuỵ bảo tồn tá tràng cho bệnh nhân sỏi đầu tuỵ và một trường hợp cắt tá tràng D2 bảo tồn đầu tuỵ cho bệnh nhân loét tá tràng.

Từ khoá: Cắt đầu tuỵ bảo tồn tá tràng; Cắt tá tràng bảo tồn đầu tuỵ; Bảo tồn cơ quan.

ABSTRACT :

The anatomy relationship of duodenum and head of pancreas is very close. The Whipple procedure, or pylorus-preserving pancreatoduodenectomy has been widely used when we need to remove duodenum or head of pancreas. This procedure is very aggressive for benign diseases or low-grade malignancies. Duodenum-preserving pancreatic head resectionwas first reported by Beger et al in 1980. This operation involves a subtotal pancreatic head resection, which is indicated limitedly for chronic pancreatitis. So that, a procedure which is suitable for not only low-grade malignant tumors but also benign diseases is very necessary. In this article, we describe two techniques: duodenum-preserving total pancreatic head resection and Pancreas-preserving D2 duodenectomy.

Keywords: Duodenum-preserving total pancreatic head resection; Pancreas-preserving duodenectomy; Organ preservation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF