Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BỆNH CỘT SỐNG CỔ TẠI KHOA NGOẠI THẦN KINH BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH TỪ THÁNG 9/2009 - 8/2016

Dương Thanh Tùng*, Phạm Duy Tân*, Trần Hoài Dạ Vĩnh*, Nguyễn Mạnh Hùng*, Nguyễn Quốc Giang*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Mô tả và phân tích tất cả trường hợp được mổ cột sống cổ tại khoa ngoại thần kinh Bv NDGĐ từ tháng 09/2009 đến tháng 08/2016, đánh giá hiệu quả điều trị phẫu thuật cột sống cổ do nhiều bệnh lý và nhiều nguyên nhân khác nhau, những kỹ thuật mổ đã làm được.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả và phân tích tất cả trường hợp được mổ cột sống cổ. Tất cả bệnh nhân đều được chụp X quang quy ước và chụp cắt lớp vi tính (CTscan) để phân tích tổn thương xương và đánh giá sự mất vững, chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định tổn thương đĩa đệm, mức độ và vị trí chèn ép, có tổn thương tủy hay không. Chỉ định mổ: thoát vị đĩa đệm có chèn ép rễ hay tổn thương tủy, vôi hóa dây chằng dọc sau gây hẹp ống sống hay tổn thương tủy, chấn thương gãy cột sống mất vững.

Kết quả: Trong thời gian 7 năm từ 9/2009 - 8/2016, khoa ngoại thần kinh đã mổ tổng cộng 1770 trường hợp bệnh lý, trong đó mổ về bệnh cột sống cổ là 115 trường hợp. Bệnh thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) cột sống cổ là 82 trường hợp, chấn thương gãy mất vững cột sống cổ là 15 trường hợp, bệnh vôi hóa dây chằng dọc sau chèn ép tủy cổ là 10 trường hợp, ung thư di căn cột sống cổ chèn ép tủy là 05 trường hợp, dị dạng Arnold Chiary là 03 trường hợp. Trong số đó có 02 trường hợp phải mổ lại và 02 trường hợp bị biến chứng dò dịch não tủy do rách màng cứng khi lấy nhân đệm, cả 04 trường hợp này đều được điều trị ổn và xuất viện.

Bàn luận: Phẫu thuật cột sống cổ là một kỹ thuật khó đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kiến thức và kỹ năng tốt mới có thể thực hiện được và ít để lại biến chứng. Tại khoa Ngoại thần kinh Bv NDGĐ bước đầu triển khai phẫu thuật bệnh cột sống cổ đã cho kết quả tốt và tai biến sau mổ là không nhiều.

Từ khóa: Điều trị phẫu thuật bệnh cột sống cổ, Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, Chấn thương cột sống cổ.

ABSTRACT :

Ojectives: Describe and analyze all cases of cervical spine surgery in the Department of Neurosurgery Gia Dinh’s People Hospital from 9/2009 to 08/2016 months, evaluate the effectiveness of surgical treatment of cervical spine caused by many diseases and different many reasons, these surgical techniques have done.

Methods: Retrospective study describes and analyzes all cases of cervical spine surgery. All patients received conventional radiography and computed tomography (CT scan) to analyze bone injury and to assesse the unstabiity. Magnetic resonance imaging (MRI) to determine disk injuries, degree and level of neural compression with spinal cord injury or not. Indications surgery: disc herniation with compression roots or spinal cord injury, ossification of posterior longitudial ligament (OPLL) causing spinal stenosis or spinal cord injury, traumatic spinal fracture instability.

Results: During the 7 years from 9/2009 - 8/2016, Neurosurgery Depatment has operated total 1770 cases, including surgery of the cervical spine disease was 115 cases. Herniated disc disease cervical spine was 82 cases, fracture cervical spine instability was 15 cases, ossification of posterior longitudial ligament caused cord compression was 10 cases, cervical spine metastatic cord compression was 05 cases, Arnold Chiary deformity was 03 cases. Of which 02 cases of surgery again and 02 cases of complications due CSF probe dural tear when removed nucleus pulposus, all 04 cases were fine and discharge hospital.

Conclusion: Cervical spine surgery is a difficult technique requires the surgeon must have good knowledge and skills can be done and leave little complications. At neurological surgical Gia Dinh’s People Hospital initially deployed cervical spine surgery have good results and postoperative complications are not many.

Key words: Treatment of cervical spine surgery, herniated disc in the cervical spine, cervical spine injury.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF