Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY KÍN ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG

Nguyễn Lê Minh Thống*, Đinh Văn Thủy*.

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Gãy đầu trên xương đùi là gãy xương hay gặp ở người cao tuổi, nữ gặp nhiều hơn nam. Tại Hoa Kỳ hằng năm có khoảng trên 200,000 ca gãy đầu trên xương đùi, tỉ lệ tử vong được báo cáo là từ 15 - 30% với chi phí điều trị tốn trên 10 tỉ đô la Mỹ hàng năm. Tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, mỗi năm trung bình 400 lượt bệnh nhân nhập viện vì gãy xương vùng háng. Điều trị loại gãy này bằng phương pháp thay khớp háng đạt nhiều ưu điểm so với các phương pháp khác.

Mục tiêu: 1 - Đánh giá đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tình trạng loãng xương.

2 - Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng trong gãy đầu trên xương đùi ở người cao tuổi.

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả lâm sàng từ 01/12/2013 đến 19/01/2015 ở những bệnh nhân trên 65 tuổi phẫu thuật thay khớp háng điều trị gãy đầu trên xương đùi bằng các phương pháp thay khớp nhân tạo có hoặc không có buộc vòng thép tăng cộng nẹp vít tăng cường. Tái khám, kiểm tra lâm sàng và X-quang sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Các số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê bằng phần mềm SPSS và phép kiểm định T.

Kết quả: Có 119 bệnh nhân trong đó 94/119 (80,4%) nữ và 23/116 (19,6%) nam. Nguyên nhân do tai nạn sinh hoạt chiếm đa số 106/119 bệnh nhân (90,5%). Số bệnh nhân bị loãng xương từ độ 3 đến độ 2 là 102/119 (chiếm 87,2%). Trong đó mức loãng xương độ 2 chủ yếu ở nhóm bệnh nhóm bệnh nhân trên 80 tuổi 20/119 (chiếm 16,8%). Sự khác biệt về mức độ loãng xương giữa hai nhóm tuổi có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Có 97/119 trường hợp đi lại bình thường sau phẫu thuật 05 tháng (chiếm 85,1%), 1/119 trường hợp hạn chế nặng (chiếm 0,9%), không trường hợp nào không đi lại được. 13/119 trường hợp bị biến chứng sau mổ gồm: viêm phổi 4/119 trường hợp (3,4%), nhiễm trùng tiết niệu 8/119 (6,8%), loét cùng cụt 1/119 trường hợp (11,1%).

Kết luận: Thay khớp háng cho gãy đầu trên xương đùi ở người cao tuổi loãng xương, mắc nhiều bệnh lý kèm theo giúp bệnh nhân sớm vận động, tập phục hồi chức năng góp phần lớn vào việc tránh các biến chứng nặng dễ gây tử vong.

Từ khóa: Gãy đầu trên xương đùi.

ABSTRACT :

Proximal femoral fracture is common in elderly with higher proportion in women than men. In United State, about 2000 proximal femoral fractures each year, the motarity rate of 15-30% and the treatment cost is more than 10 million US dollars. In Gia Dinh People hospital, 400 admissions caused by hip fracture annually. Hip replacement as a treatment option has greater advantages comparing to other methods. 

Objective: 1 Evaluation the clinical and parainical features of osteoporosis. 2 - Evaluation outcome of hip replacement in proximal femoral fracture in elderly.

Methodology: Prospective, descriptive study from 01/12/2013 to 19/01/2015, study population includes patients with age greater than 65 years old followed hip replacement for proximal femoral fracture with/without agmentation by either wire or screw. Follow-up visit with clinical examination and x-ray at first month, third month, sixth month. Data interpretation using statistic method by SPSS software and T-test.

Result: Total 119 patients which is 94/119 cases (80.4%) in woman and 23/116 cases (19.6 %) in man. Fracture caused by home accident is higher proportion, 102/119 patients (90.5%). 102/119 patients (87.2%) have grade II-III osteoporosis. In grade II osteoporosis subgroup, there is a high prevalance in women greater than 80 years old, 20/119 cases (16.8%). The difference in the osteoporotic severity between two subgroups (< 80 and ≥ 80 years old) is significant (p value < 0.01). 97/119 cases can walk normaly at fifth month post-operative (85.1%), 1/119 case has severe limitation of walking function, there is no case can not walk post-operative. Complication includes pneumonia in 4/119 cases (3.4%), urinary tract infection in 8/119 cases (6.8%), pressure ulcer over the coccyx in 1/119 cases (11.1).

Keyword: Fractures of the hip and proximal femur

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF