Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM VI SINH TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TÁC NHÂN GÂY NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI

Võ Đức Chiến*, Trần Thị Kiều**, Từ Ngân Trâm**, Phạm Hùng Vân**

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF