Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỞ KHÍ QUẢN XUYÊN DA NONG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Lâm Huyền Trân*, Ngô Thế Hải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phẫu thuật mở khí quản xuyên da nong (MKQXDN) tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả trên 53 bệnh nhân tiên lượng thở máy kéo dài, được chỉ định MKQXDN bằng kỹ thuật Ciaglia tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 05 năm 2016.

Kết quả: 53 BN trong nhóm nghiên cứu với 25 nam và 28 nữ, tuổi trung bình là 71 tuổi, tiên lượng thở máy kéo dài là 100% BN, thời gian đặt nội khí quản trước mổ trung bình là 18 ngày và thời gian mổ trung bình là 5,92 phút. Tai biến lúc mổ chiếm tỉ lệ 11,3% với chảy máu nhẹ 5,7%. Biến chứng sớm có tỉ lệ 7,5% với chảy máu là chủ yếu, 1 bệnh nhân tràn khí dưới da, màng phổi, trung thất (1,9%). Tỉ lệ biến chứng muộn là 15,1% với đa số chảy máu nhẹ và vừa 9,5%, viêm tấy vết mổ 3,8%. Sau 1 tháng, tỷ lệ mô hạt ở phía trên lỗ mở khí quản là 15,8%.

Kết luận : Phẫu thuật mở khí quản xuyên da nong là một phẫu thuật an toàn, hiệu quả cho những bệnh nhân đặt nội khí quản cần mở khí quản.

Từ khóa : Mở khí quản xuyên da nong

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the results of percutaneous dilatational tracheotomy at Nguyen Tri Phuong hospital.

Methods: Prospectively descriptive study with 53 patients required prolonged mechanical ventilator support who were indicated percutaneous dilatational tracheotomy by Ciaglia technique at Nguyen Tri Phuong hospital from 05/2015 to 05/2016

Results: There were 53 patients in the study group with 25 males and 28 females. Mean age was 71 years. Prolonged mechanical ventilator support was 100%. Mean procedure time was 5.92 minutes and duration of intubation before PDT was 18 days. The intraoperative complication rate was 11.3% with mild bleeding 5.7%. Early postoperative complication was found in 7.5% with bleeding the most common, subcutaneous emphysema and pneumothorax 1.9%. Late postoperative complication was 15.1% with mild and moderate bleeding 9.5%, stoma infection 3.8%. After one month, suprastomal granulation rate were 25.8 %.

Conclusion: Percutaneous dilatational tracheotomy is a safe and effective surgery for intubated patients who require elective tracheotomy

Key word: Percutaneous dilatational tracheotomy (PDT).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF