Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
TĂNG ĐỀ KHÁNG INSULIN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC YẾU TỐ NGUY CƠ CAO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2.

Nguyễn Văn Thành*, Trang Mộng Hải Yên*, Hoàng Ngọc Vân*, Phạm Kim Ơi*, Hoàng Mạnh*, Châu Văn Vinh*, Cao Thị Vân*, Hồ Thượng Dũng*, Nguyễn Đức Công*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tăng đề kháng insulin được coi là một trong các cơ chế chính gây bệnh đái tháo đường týp 2 với tỉ lệ mắc ngày càng cao ở người cao tuổi. Việc phát hiện tình trạng tăng kháng insulin ở những đối tượng có yếu tố nguy cơ của đái tháo đường ở người cao tuổi Việt Nam sẽ giúp có chiến lược phát hiện tình trạng đái tháo đường tiềm ẩn ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ đái tháo đường, từ đó hạn chế biến chứng từ rất sớm cho bệnh nhân đái tháo đường.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện trên 600 bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên và mắc tối thiểu 1 yếu tố nguy cơ cao của bệnh đái tháo đường. Giá trị chuẩn của chỉ số kháng insulin HOMA – IR (HOMA: homeostasis model assessment - IR: insulin resistance) dựa vào định nghĩa của tổ chức Y Tế Thế Giới 1998, là điểm cắt tứ phân vị cao nhất của tập hợp giá trị HOMA IR, xác định từ nhóm cá thể chuẩn là 175 người ở độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi, khoẻ mạnh.

Kết quả: Nhóm nghiên cứu gồm 371 (61.82%) nam và 229 (28.18%) nữ. Giá trị có được từ xác định điểm cắt tứ phân vị cao nhất giá trị HOMA IR của nhóm chuẩn là HOMA-IR 75 = 2,42. Tỉ lệ tăng kháng insulin của nhóm nghiên cứu là 41,5%, tỉ lệ tăng kháng insulin ở các nhóm yếu tố nguy cơ tăng huyết áp là 44,32% (215/485); xơ vữa mạch máu là 44,86% (166/370), béo phì là 50,86% (177/348), có chỉ số WHR cao là 49,84% (158/317), tiền sử gia đình có người thân trực hệ mắc bệnh đái tháo đường là 57,97% (40/69). Bằng mô hình hồi quy logistic, nhận thấy nguy cơ tăng đề kháng insulin tăng lên 1,89 lần nếu mắc tăng huyết áp (p=0,019; OR=1,89; CI95% = 1,12 – 2,82); 1,47 lần nếu bị xơ vữa mạch máu (p=0,034; OR=1,47; CI95% = 1,03 – 2,11); 2,42 lần nếu chỉ số BMI trên 23 (béo phì) (p < 0,001; OR=2,42; CI95% = 1,69 – 3,47); 1,69 lần nếu chỉ số WHR tăng (p=0.008; OR=1,69; CI95% = 1,14 – 2,49) và 2,01 lần nếu có tiền sử gia đình có người trực hệ mắc đái tháo đường (p=0,011; OR=2,01; CI95% = 1,17 – 3,41).

Kết luận: Như vậy, trong nghiên cứu này, tình trạng tăng kháng insulin có nguy cơ tăng lên trên các đối tượng bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên mắc tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, béo phì (BMI >23), tăng chỉ số eo hông (WHR) và tiền sử gia đình có người thân trực hệ mắc bệnh đái tháo đường.

Từ khóa: Đề kháng insulin, người cao tuổi, đái tháo đường típ 2, yếu tố nguy cơ.

ABSTRACT :

Background: Insulin resistance is concerned as a major factor causing diabetes mellitus type 2 in old person whose morbidity is increasing these days. Finding out the Increasing Insulin resistance situation in non-diabetes patient with high risk(s) of mellitus diabetes will be helpful in discovering pre-diabetes, therefore preventing complications of diabetes in early stages of diseases

Methods: A cross-sectional study involved in 600 subjects aged (371 – 61.82% males and 229 – 28.18% females) over 65 year olds with at least 1 or more risk factors of diabetes due to ADA 2015 criteria. Due to the definition from the WHO in 1998, the meaningful cutting point of HOMA IR is define at the highest quartiles of HOMA-IR of set including normal people from 25 – 40 ages (175 people).

Results: cutting point of HOMA-IR is 2.42. The percentage of increasing insulin resistance identifying by HOMA-IR index is 41.5% (in study group), 44.32% (215/485) in hypertension group, 44.86%(166/370) in arteosclerosis group, 50.86%(177/348) in obesity group, 49.84%(158/317) in hyper WHR group and 57.97% (40/69) in patients having family members having diabetes. By using logistic regression model, we found out that the risk of having hyper insulin resistance in elderly would be 1.89 times higher in patients with hypertension (p=0.019; OR=1.89; CI95% = 1.12 – 2.82), 1.47 times higher in patients with arteosclerosis (p=0.034; OR=1.47; CI95% = 1.03 – 2.11), 2.42 times higher in patients having BMI over 23 (p < 0.001; OR=2.42; CI95% = 1.69 – 3.47), 1.69 times higher in patients with high WHR (p=0.008; OR=1.69; CI95% = 1.14 – 2.49) and 2.12 times higher in patients whose family members had diabetes (p=0.011; OR=2.01; CI95% = 1.17 – 3.41).

Conclusion: In this study, the risk of having hyperactive insulin resistance will increase in patients who have hypertension, atherosclerosis, and obesity with BMI over 23; high WHR and family members had diabetes.

Keywords: Insulin resistance, the elderly, type 2 diabetes, risk factors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF