Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỐI GÂN GẤP BÀN TAY TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ 2013-2015

Nguyễn Minh Dương*, ĐàoThị Mỹ Hiền*, Nguyễn Thị Tâm

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Kết quả bước đầu nối gân gấp bàn tay.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu 39 bệnh nhân (BN) được phẫu thuật nối gân gấp tại bệnh viện Thống Nhất - thành phố Hồ Chí Minh từ 2013 đến 2015.

Kết quả: Tổn thương thường gặp ở nam giới (74,36%), tuổi trung bình là 33 tuổi (tập trung nhiều ở lứa tuổi lao động cho gia đình và cho xã hội). Nguyên nhân cơ bản là tai nạn lao động: máy dập (38,46%), chém nhau (25,64%). Tổn thương phần lớn là ở vùng II (35,90%). Kết quả bước đầu sau 4 tuần: tốt: 7 bệnh nhân; khá: 15 bệnh nhân; trung bình: 10 bệnh nhân; kém: 7 bệnh nhân.

Kết luận: Tổn thương gân gấp thường nặng và để lại di chứng nặng nề vì kết quả phẫu thuật còn chưa cao.

Từ khóa: gân gấp bàn tay

ABSTRACT :

Objective: Initial results of the flexor tendons repaired.

Subjects and methods: Prospective study; 39 cases which had repaired flexor tendons at Thong Nhat Hospital between 2013 and 2015.

Results: There were 29 males (74.36%). Average age were 33 years old (12 – 67). Most of patients suffered from occupational accidents (38.46%) and domestic accidents (25.64%).Zone 2 of the flexor tendons in the hand was the most common damage (35.9%). The 4 week follow – up evaluation revealed 7 excellent cases, 15 good, 10 fair and 7 poor cases.

Conclusions: Flexor tendon injuries often severe and severe sequelae because surgery results are not high.

Keywords: flexor tendon repair

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF