Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT ĐIỀU TRỊ VIÊM DÍNH GÂN GẤP NGÓN 1 BÀN TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ MỞ CẮT RÒNG RỌC A1

HuỳnhTấn Thịnh*, Nguyễn Thị Tiến*, Trần Thị Hằng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị viêm dính gân gấp (VDGG) hay ngón tay lò xo ngón 1 bằng phương pháp mổ mở cắt ròng rọc A1 tại bệnh viện Thống Nhất - thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu trên 46 bệnh nhân (BN), được chẩn đoán là viêm dính gân gấp ngón 1 theo phân độ III hay IV theo Green D. P có chỉ định cắt ròng rọc A1 gở dính. Các BN được phẫu thuật cắt ròng rọc A1 từ tháng 01/2015 đến 01/2016 .

Kết quả: tuổi trung bình 45,8 tuổi. Có 12 nam (26%) 34 nữ (74%). Tay phải: 70%), tay trái: 30%. Thời gian nằm viện trung bình: 3 ngày. Thời gian theo dõi ngắn nhất là 3 tháng dài nhất là 12 tháng trung bình: 7,5 tháng. Kết quả theo thang điểm Kapandji sau mổ: tốt (96%), khá (4%).

Kết luận: phẫu thuật mổ mở cắt ròng rọc A1 mang lại kết quả tốt cho điều trị viêm dính gân gấp ngón 1 an toàn mà ít biến chứng, tỷ lệ tái phát thấp, đồng thời mang lại chức năng vận động gấp duỗi ngón tay tương đối hoàn thiện cho BN.

Từ khóa: viêm dính gân, ròng rọc A1

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the results of treatment the thumb trigger by the method of open cutting operation A1 pulley in Thong Nhat hospital Ho Chi Minh City.

Subjects and Methods Study: prospective study of 46 patients , was diagnosed the thumb trigger grade III or IV according to the classification of P D. Green indicated cutting A1 pulley. The patients were surgically pulley A1 from 01/2015 to 01/2016 months.

Results: The average age of 45.8 years old. There were 12 male (26%), 34 female (74%). Right hand: 70%), hand-left: 30%. The average length of hospital stay: 3 days. Time short track is the longest 3-month average of 12 months: 7.5 months. Results Postoperative follow Kapandji scale: good (96%), quite (4%).

Conclusion: Open surgery surgical cutting A1 pulley bring good results for treating the thumb trigger whole little folding of complications, low recurrence rate, while delivering higher motor function similar outstretched fingers for improvement for patients.

Key words: thumb trigger, A1 pulley.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF