Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KHẢO SÁT CÁC PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG VÀ GỐI TẠI KHOA NGOẠI CTCH – BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Nguyễn Đức Quyền*, Văn Huy Hoạt*, Liêu Thị Xuân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các phẫu thuật thay khớp háng và gối tại khoa Ngoại CTCH Bệnh viện Thống Nhất.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Bệnh nhân thay khớp háng và khớp gối tại Khoa Ngao5i CTCH, nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Ở đối tượng BN thay khớp gối, 100% BN được thay khớp gối toàn phần với nguyên nhân phẫu thuật là do thoái hóa khớp. Trung vị của thời gian phẫu thuật là 130 phút. Đối với BN thay khớp háng, phần lớn BN được thay khớp háng bán phần (63,5%) với nguyên nhân phẫu thuật chủ yếu là gãy cổ xương đùi (86,5%). Trung vị của thời gian phẫu thuật là 90 phút. Trong đó, có 82,5% BN được giải thích về phương pháp mổ, những biện pháp giảm đau cụ thể, nhằm tạo hiệu quả giảm đau sau mổ.

Kết luận: Đa số các phẫu thuật thay khớp được triển khai tại khoa Ngoại CTCH bệnh viện Thống Nhất TP.HCM là thay khớp gối toàn phần và thay khớp háng bán phần.

Từ khóa: Thay khớp háng, thay khớp gối.

ABSTRACT :

Objective: We surveyed patients underwent hip and knee arthroplasty at trauma and orthopedic department in Thong Nhat hospital.

Subjects and methods: A cross-sectional study.

Results: In knee replacement group, the patient experienced total knee arthroplasty with the osteoarthritis. The average time of operation from the skin incision to closure was 130 minutes. Beside that, most of patients in hip replacement group suffered from femoral neck fracture (86.5%) and the surgical method were hip hemiarthroplasty (63.5%). The mean time of surgery was 90 minutes. In our study, 82.5% of patients were pre-operative consulted about surgical method, analgesic regimen and expected outcome.

Conclusions: The major of joint replacement procedures performed in Thong Nhat hospital were total knee arthroplasty and hip hemiarthroplasty.

Keywords: Hip arthroplasty, knee arthroplasty.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF