Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỞ THÔNG TÚI LỆ- MŨI QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Huỳnh Công Dũng*, Lê Thị Thanh Hải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả lâm sàng của bệnh nhân sau phẫu thuật mở thông túi lệ- mũi qua nội soi đường mũi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả 5 trường hợp bệnh nhân bị viêm túi lệ mạn tính điều trị nội khoa không đáp ứng do tắc ống lệ mũi mắc phải nguyên phát được phẫu thuật mở thông túi lệ - mũi qua nội soi tại khoa Tai Mũi Họng và khoa Mắt bệnh viện Thống Nhấ từ tháng 01/2016 đến tháng 06/2016 .

Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu 64. Nữ chiêm 80%. Tỉ lệ thành công sau 3 tháng là 100%. Chưa ghi nhận trường hợp nào tái phát sau mổ 3 tháng.

Kết luận: Kinh nghiệm bước đầu của chúng tối về kỹ thuật này sau 3 tháng theo dõi cho kết quả tương đương với phẫu thuật qua đường ngoài da , là phẫu thuật dễ thực hiện, an toàn và giảm đến mức tối thiểu sự tổn thương niêm mạc bình thường của các cuống mũi và thành ngoài hốc mũi cũng như không để lại sẹo trên vùng mặt cho bệnh nhân.

Từ khóa: mở thông túi lệ- mũi qua nội soi

ABSTRACT :

Aims: Evaluating result of dacryocystorhiostomy by nasal endoscopic

Material and method: Prospective, cross-section analysis 5 patients (Primary acquired obstruction of the nasolacrimal duct)underdoing dacryocystorhiostomy by nasal endoscopic From January/2016 to June/2016 in department of ENT and Ophthalmology of Thong Nhat hospital

Result: Average age is 64, Female 80%. After 3 months underdoing dacryocystorhiostomy by nasal endoscopic patients are not recurrent

Conclusion: Early experience with the technique suggest that it can be performed easily, safely and with minimal trauma to mucosa of the turbinate, lateral nasal wall and no scar in the face of patient.

Key word: Endoscopic dacryocystorhinostomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF