Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÀNG CỦA CAO CHIẾT NƯỚC SÂM LINH BẠCH TRUẬT TRÊN MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

Nguyễn Thị Cẩm Vân*, Lê Hoàng Minh Quân*, Bùi Tiến Thành*, Lê Thị Lan Phương*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm loét đại tràng (VLĐT) là tình trạng viêm và loét mạn tính tại đại tràng, thường được điều trị bằng nội khoa hoặc ngoại khoa. Việc dùng thuốc chỉ làm giảmtriệu chứng và ngăn ngừa tái phát nhưng đi kèm đó là nhiều tác dụng không mong muốn. Từ thực tế đó, việc nghiên cứu các thuốc Đông y với ít tác dụng có hại, cải thiện tình trạng bệnh tật là rất cần thiết. Một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy bài thuốc Sâm linh bạch truật có hiệu quả trong điều trị VLĐT. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm chứng minh tác dụng điều trị này của SLBT.

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của cao chiết nước Sâm linh bạch truật (SLBT) trong điều trị Viêm loét đại tràng gây bởi dextran sodium sulfat (DSS) trên chuột nhắt trắng.

Phương pháp: Đánh giá tác dụng điều trị VLĐT của SLBT với liều 6,67g cao/kg (1/4 Dmax) trên mô hình gây VLĐT bằng dextran sodium sulfat 3% trong 10 ngày và 15 ngày, đường uống, điều trị trong 5 ngày. Thuốc đối chiếu là sulfasalazin 100mg/kg. Chỉ tiêu đánh giá bao gồm các tiêu chuẩn của VLĐT theo bảng điểm của Monika Schneider (mức độ giảm cân, tính chất phân, máu trong phân, cân nặng trung bình) và tỉ lệ chết.

Kết quả: Xác định được Dmax=26,67g/kg chuột. Ở lô gây bệnh bằng dextran sodium sulfat 3% trong 10 ngày, liều 6,67g cao SLBT/kg (1/4 Dmax) giúp giảm 4,84 điểm ở chuột bệnh (p=0,07), phục hồi cân nặng (p=0,01), giảm tỉ lệ phân lỏng và máu trong phân. Ở lô gây bệnh bằng dextran sodium sulfat 3% trong 15 ngày, liều 6,67g cao SLBT/kg (1/4 Dmax) giúp giảm 2,23 điểm ở chuột bệnh (p=0,11), giảm tỉ lệ phân lỏng, máu trong phân và giảm 50% số chuột chết so với lô bệnh.

Kết luận: Cao chiết nước Sâm linh bạch truật thể hiện tác dụng điều trị Viêm loét đại tràng gây bởi dextran sodium sulfat thông qua việc giảm tỉ lệ sống chết, cải thiện tính chất phân và cân nặng của chuột với liều 6,67g cao/kg chuột sử dụng trong 5 ngày.

Từ khóa: Viêm loét đại tràng, sâm linh bạch truật, dextran sodium sulfat, sulfasalazin.

ABSTRACT :

Background: Ulcerative colitis (UC) is a long-lasting inflammation and ulceration in the large intestine (colon). It is treated by internal medicine or surgery. The main goals of UC management are symptomatic treatment and relapsed prevention. However, it is accompanied by many side effects of drugs. From this fact, the study of traditional medicine with fewer unwanted effect and improvement of disease is essential. Many studies have demonstrated that Shen-Ling-Bai-Zhu (SLBZ) was effective in treating UC. However, in Vietnam, there are no studies on experimental models that show the effect of SLBZ.

Aims of study: Evaluate the effect of SLBZ extract on the ulcerative colitis model induced by dextran sodium sulfate 3% in mice during 10 days and 15 days.

Method: Evaluate the effect of SLBZ dose 6.67g / kg (1/4 Dmax) on the ulcerative colitis model induced by dextran sodium sulfate 3% in mice, orally, during 10 days and 15 days. The compared group used sulfasalazin 100 mg/kg. Parameters for UC evaluation of Monika Schneider include clinical score (weight loss, stool consistency, blood in stool, average weight) and mortality.

Results: Determined Dmax =26.67g/kg. In the UC model induced by dextran sodium sulfate 3% for10 days, the dose 6.67 mg /kg (1/4 Dmax) showed significant reduction in clinical score parameters about 4.48 points (p=0.07), weight recovery (p = 0.01), decreased liquid stool and blood in stool. In the UC model induced by dextran sodium sulfate 3% for15 days, the dose 6.67 mg /kg reduced clinical score parameters about 2.23 points (p=0.11), decreased liquid stool, blood in stool and reduced the death rate.

Conclusion: The results indicate that SLBZ extract exhibits the effective treatment on the UC model induced by dextran sodium sulfate 3% at dose investigated

Key words: Ulcerative colitis, Shen-Ling-Bai-Zhu, dextran sodium sulfate, sulfasalazin.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF