Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG TRỊ MỤN TRÊN THỎ CỦA CAO CHIẾT CỒN 60% CỦA LÁ SỐNG ĐỜI KALANCHOE PINNATA (LAM.) PERS.

Huỳnh Ngọc Như*, Chu Hạnh Nguyên*, Võ Thanh Phong*, Lê Thị Lan Phương*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Mụn trứng cá là căn bệnh mạn tính phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt ở tuổi dậy thì, có tới 80% đến 90% thanh thiếu niên Việt Nam mắc phải. Cây Sống đời được dân gian sử dụng rộng rãi để trị bỏng, trị mụn, trị ho và cầm máu,…. Từ những nghiên cứu gần đây, trên thế giới cho thấy cây Sống đời Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. có tính kháng viêm, kháng khuẩn, giảm nhờn, tiêu sừng và tế bào chết. Tuy nhiên, ở nước ta chưa có nghiên cứu nào về tác dụng trị mụn từ cây Sống đời. Nghiên cứu này thực hiện để chứng minh tác dụng trị mụn trứng cá của cây Sống đời tại Việt Nam. Từ đó, tận dụng được nguồn dược liệu dồi dào trong nước, góp phần làm đa dạng phương pháp điều trị mụn.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát mô hình gây mụn trên tai thỏ bằng isopropyl lanolate. Đánh giá tác dụng điều trị mụn của cao chiết cồn lá Sống đời trên mô hình đã khảo sát.

Phương pháp nghiên cứu: Xác định độc tính cấp của cao chiết cồn lá Sống đời trên chuột nhắt trắng, tính liều sử dụng, quy đổi sang liều thỏ và xác định liều điều trị tại chỗ theo diện tích da sử dụng trên thỏ. Khảo sát mô hình gây mụn trên tai thỏ bằng isopropyl lanolate trong 2 tuần. Đánh giá tác dụng điều trị mụn của cao chiết cồn lá Sống đời trên mô hình đã khảo sát, so với lô chứng thông qua các biểu hiện lâm sàng: Mẩn đỏ, sưng, viêm, tăng sừng, nhân mụn (comedones).

Kết quả: Xác định được liều Dmax của cao chiết cồn lá Sống đời là 16g cao/kg chuột. Isopropyl lanolate với liệu trình bôi 5 - 10 mg/cm2 tai thỏ/ngày x 5 ngày/tuần trong 2 tuần, tạo mụn độ 3. Cao chiết lá Sống đời sử dụng với liều 10 mg cao/8 cm2/lần/ ngày, trong 14 ngày, làm mụn độ 3 giảm xuống còn mụn độ 1. Lô chứng không thay đổi độ mụn.

Kết luận: Cao chiết cồn lá Sống đời có tác dụng điều trị mụn trên tai thỏ với liều 10 mg cao/8 cm2/lần/ ngày, trong 14 ngày. Nghiên cứu đóng góp cơ sở thực nghiệm về tính an toàn và hiệu quả điều trị mụn của cao chiết cồn lá Sống đời.

Từ khóa: Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., isopropyl lanolate, mụn trứng cá.

ABSTRACT :

Background: Acne is a popular disease in the world. Many people could get it, special during their puberty. In Viet Nam, there are 80% to 90% of teenagers who have acne. Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. is a traditional medicine in Viet Nam. Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. Leaf is used for treating burn wound, acne, cough, and bleeding. Many studies approved that Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. is useful in anti-inflammatory, anti-bacterial, reducing oil, stratum corneum, and dead cells. However, in Viet Nam, none study carried about the effect of Kalanchoe pinnata in acne treatment. Therefore, we preceded this study to demonstrate the effect of ethanolic 60% extract of Kalanchoe pinnata Lam. leaf in acne treatment. As a result of this study, Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. could be a new medicine to treat acne.

Aims of study: Survey the acne in rabbit ear model used isopropyl lanolate, and studies the effect of the acne treatment of ethanolic 60% extract of Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

Methods: Study the acute toxicity of alcoholic extract in mice. The dose of mice was calculated by the Do Trung Dam’s method of determining the acute toxicity. After that, the dose of rabbit was calculated by converting accord the body surface. Isopropyl lanolate was used to get comedones in rabbit ear model during 2 weeks. Then, comedones were treating by the ethanolic 60% extract of Kalanchoe pinnata Lam. leaf during 2 weeks and compared with the control group through the signs including redness, swelling, inflammation, hyperkeratosis, and acne (comedones).

Results: Identify the Dmax = 16g / kg in mice. The dose 5-10 mg/cm2 rabbit’s ear/day of Isopropyl lanolate with 5 days /week x 2 weeks could create level 3 of acne in rabbit ears. The ethanolic 60% extract of Kalanchoe pinnata Lam. leaf could treat acne with dose 10 mg/8 cm2 rabbit’s ear/times/day, for 14 days. The level of acne was reduced to level 1 in-group K. In the other, the level of acne in control group still was level 3.

Conclusion: The ethanolic 60% extract of Kalanchoe pinnata lam. Leaf could treat acne. The study supports that the acne treatment of ethanolic 60% extract of Kalanchoe pinnata Lam. leaf is safe and effective.

Key words: Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., isopropyl lanolate, acne.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF