Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ BIẾN CHỨNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUẬN

Lê Tuyết Hoa*, Nguyễn Hoàng Linh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề - mục tiêu nghiên cứu: Biến chứng thận ở người ĐTĐ khá thường gặp. Kiểm soát chặt chẽ đường huyết có vai trò chính để dự phòng xuất hiện mới và tiến triển bệnh thận. Chưa rõ chất lượng kiểm soát đường huyết ở người ĐTĐ có bệnh thận. Nghiên cứu này đánh giá mức đạt mục tiêu HbA1c, các thuốc hạ đường huyết và yếu tố đi kèm với không đạt mục tiêu ở người ĐTĐ típ 2 có biến chứng thận.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 94 người đái tháo đường típ 2 có bệnh thận ĐTĐ được quản lý tại BV Quận 10. Bệnh thận ĐTĐ chẩn đoán theo KDOQI 2007 và đạt mục tiêu đường huyết khi HbA1c < 7%. Phân tích hồi qui đa biến xác định các yếu tố đi kèm độc lập với không đạt mục tiêu.

Kết quả: Đối tượng nghiên cứu có tuổi trung bình 64,4, 71,3% là nữ và thời gian bệnh ĐTĐ là 10,2 năm. Chỉ 27,7% BN đạt được mục tiêu HbA1c. 48,9% phải chích insulin, 23,4% đơn trị với thuốc viên và 27,7% phối hợp thuốc viên. Nhóm không đạt mục tiêu có tuổi cao hơn, mắc đái tháo đường hay tăng HA nhiều năm hơn, có bệnh võng mạc, giảm độ lọc cầu thận ước tính và chích insulin.

Kết luận: Tỉ lệ đạt mục tiêu HbA1c còn thấp, do vậy cần chú ý hơn đến điều trị thuốc hạ đường huyết trong việc quản lý người bệnh thận ĐTĐ.

Từ khóa: bệnh thận ĐTĐ, kiểm soát đường huyết, mục tiêu HbA1c.

ABSTRACT :

Le Tuyet Hoa, Nguyen Hoang Linh
* Y Hoc TP.
Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 3 - 2017: 162 - 167

Background: Little is known about quality of glycemic control in type 2 diabetes patients with kidney disease. The study aimed to understand the use of various classes of anti-diabetic drugs, the proportion of achieving ideal target for HbA1c and which factors are associated with failed metabolic control in patients with diabetic kidney disease (DKD).

Methods: A cross-sectional study (from 01/2014 to 06/2016) was done in out-patients being treated at the district hospital in HoChiMinh City (Vietnam). DKD was defined as followed the KDOQI 2007 criteria (eGFR < 60 ml/min/1.73m2, or albumin-creatinine ratio 300 mg/g or 30 mg/g coincident with diabetic retinopathy). Factors potentially associated with HbA1c 7% were evaluated in multilogistic regression.


Results: 94 participants with DKD had mean age of 64.37 years, 71.3% in women and diabetes duration of 10.23 years. The average HbA1c of subjects was 8.4% and only 27.7% of them attained the glycemic target. 23% of patients received oral anti-diabetic drugs alone, 28% combined oral drugs and 49% insulin alone or in combination with oral agents. Factors associated with an HbA1c 7% were older, longer duration of diabetes or hypertension, lower eGFR, retinopathy, and treatment with insulin. Conclusions: Metabolic control was overall unsatisfactory; therefore, it is in need of focusing on anti-diabetic treatment in managing patents with diabetic nephropathy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF