Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHOẢNG TRỐNG GLYCAT HÓA VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU NHỎ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Lê Quốc Tuấn*, Nguyễn Thị Lệ*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa khoảng trống glycat hóa với vận tốc dẫn truyền thần kinh ngoại biên, mức độ đạm niệu, và độ lọc cầu thận trên bệnh nhân đái tháo đường tại Phòng khám Thận và Nội tiết – Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.

Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang phân tích.

Kết quả: Qua khảo sát trên nhóm bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM, chúng tôi nhận thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa khoảng trống glycat hóa với sự gia tăng mức đạm niệu và suy giảm độ lọc cầu thận, cũng như vận tốc dẫn truyền thần kinh ngoại biên (P < 0,05).

Kết luận: Khoảng trống glycat hóa là một chỉ số có giá trị trong việc theo dõi biến chứng thận và thần kinh ngoại biên do đái tháo đường.

Từ khóa: khoảng trống glycat hóa (GG), đái tháo đường (ĐTĐ), vi đạm niệu, độ lọc cầu thận.

ABSTRACT :

Objective: To investigate of the correlation between glycation gap and peripheral nerve conduction velocity, level of proteinuria, glomerular filtration rate (GFR) in diabetic outpatients at the Nephrology and Endocrinology department of HCMC University Medical Center.

Method: analysis cross-sectional study.

Results: The study found the significant strong correlation between glycation gap and level of proteinuria, glomerular filtration rate, peripheral nerve conduction velocity (P <0.05).

Conclusion: The glycation gap is a valuable indicator to monitor diabetic nephropathy and neuropathy.

Key words: glycation gap (GG), diabetes mellitus, microalbuminuria, glomerular filtration rate (GFR).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF