Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
TQ 91 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA CÁC CHẤT HÓA HỌC SỬ DỤNG TRONG TẨY TẾ BÀO CHẾT

Hoàng Thy Nhạc Vũ, Trần Văn Hiển*, Cù Thanh Tuyền*

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF