Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
TQ 31-07-17 CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG CĂNG THẲNG THẦN KINH - STRESS BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ LASER PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ

AP Zazhogin, Pauliukavets SA **, Patapovich MP **, VA Akulich**, Triệu Hồng Cẩm***, Trịnh Ngọc Hoàng

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF