Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
05 Nc 886 ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁNG VIÊM VÀ LÀM LÀNH VẾT LOÉT TĨNH MẠCH CỦA DẦU MÙ U TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT TIỂU ĐƯỜNG TYPE II

Phạm Thị Bảo Trân*, Trịnh Thị Diệu Thường**

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Lành vết thương mạn tính là một quá trình phức tạp do kết hợp các hình thái bệnh lý và cơ chế lành thương đặc trưng bởi 4 giai đoạn nối tiếp đó là giai đoạn cầm máu, viêm, tăng sinh và tái tạo cấu trúc. Trong y học cổ truyền, dầu mù u (Calophyllum inophyllum L.) được sử dụng rộng rãi như một dược liệu có hoạt tính kháng khuẩn, kháng viêm và kháng oxy hóa. Tuy nhiên, vai trò kháng viêm trong quá trình lành vết thương của dầu mù u trên vết thương mạn tính ở da chưa được hiểu rõ.

Mục tiêu: Khảo sát sự biểu hiện của nồng độ cytokine IL-1

ABSTRACT :

Background: Cutaneous wound healing is a complex biological process, which is achieved through important phases: hemostasis, inflammation, proliferation and remodeling. Previous report, we demonstrated that tanu oil extracted from Calophyllum inophyllum L. is widely known as a natural product having anti-bacterial, anti-inflammatory and anti-oxidant activities in acute wound. However, its role in anti-inflammation during chronic wound is not yet understood.

Objectives: In this study, we design the STZ induced diabetes in mice and compared anti-inflammatory effects of the major calophyllum innophyllum compound with a currently used topical wound treatment, povidone-iodine (PI).

Methods: Total protein was extracted from blood and area of wounded skin (N=60) by protein lysis buffer. Quantitative protein was examined by Bradford assay, and then normalized in the guideline of ELISA kit for inflammatory factors (RnD Systems).The internal control was used according to ELISA commercial guideline. The OD = 450 nm was measured the level of IL-1

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF