Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
16 Nc 905 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ XOANG BƯỚM QUA XOANG SÀNG

Trần Viết Luân*, Nguyễn Quang Tú**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi mở xoang bướm qua xoang sàng

Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, 60 xoang bướm được phẫu thuật nội soi qua xoang sàng, trên 33 bệnh nhân viêm đa xoang mạn tính, tại bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM từ 05/2016 đến tháng 06/2017.

Kết quả: Có 60 xoang bướm viêm mạn tính (33 bệnh nhân) được phẫu thuật qua xoang sàng. Tất cả các trường hợp đều mở được xoang bướm mà không có biến chứng thần kinh thị hay biến chứng khác, 84,9% bệnh nhân có triệu chứng nhức đầu truớc phẫu thuật, triệu chứng này cải thiện rõ rệt sau phẫu thuật, còn 6,1%. Hình ảnh nội soi xoang bướm sau phẫu thuật cho kết quả: 83,3% tốt; 11,7% khá; 5% trung bình.

Kết luận: Phẫu thuật xoang bướm qua xoang sàng, giúp mở rộng tối đa xoang bướm, bệnh tích ở xoang bướm được lấy an toàn, góp phần làm giảm tình trạng hẹp lỗ thông xoang bướm sau mổ. Việc chăm sóc, rửa mũi và xịt thuốc sau phẫu thuật dễ dàng, thuận lợi hơn. Đa số các trường hợp nghiên cứu, lỗ mở xoang bướm duy trì thoáng rộng (83,3%)

Từ khóa: qua xoang sàng, phẫu thuật xoang bướm.

ABSTRACT :

Objectives: to evaluate the efficacy of the trans-ethmoidal technique for sphenoid sinusotomy

Methods: This is a prospective study of 33 patients with chronic sphenoid sinusitis underwent sphenoidotomy via ethmoid cavity (n=60) at Ear Nose Throat Hospital, HCMC between May 2016 and June 2017.

Results: 60 transethmoid sphenoidotomies were performed (33 patients). All sphenoid sinuses were successfully opened without orbital nerve injury and other complications. 84.8% of the patients had headache before surgery, which was significantly improved after surgery (6.1%). Post-operative endoscopy results were good in 83.3%, average-good in 11.7%. In addition, average in 5% of cases r.

Conclusion: The trans ethmoidal technique for sphenoid sinusotomy facilitates for maximal opening of sphenoid sinus to clean it safely. This technique minimizes postoperative ostium stenosis and also facilitates postoperative care. Most of sphenoid sinusotomy opening remained large and patent postoperatively (83.3%).

Key words: Transethmoid, sphenoidotomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF