Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 5
25 Nc 916 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI

Đinh Thị Xuân Mai* , Đặng Nguyễn Đoan Trang*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Thực trạng lạm dụng kháng sinh, tự ý sử dụng kháng sinh không theo đơn của bác sĩ đã và đang gây ra nguy cơ đề kháng kháng sinh. Chi phí kháng sinh dùng cho điều trị các bệnh nhiễm khuẩn rất tốn kém, không chỉ là gánh nặng cho bệnh nhân mà còn cho xã hội. Tại bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, chi phí kháng sinh năm 2014 và 2015 lần lượt chiếm tỷ lệ 31,4% và 30,8% trong tổng chi phí thuốc.

Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh và đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu khảo sát cắt ngang trên 421 hồ sơ bệnh án được chọn ngẫu nhiên của các bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi có chỉ định nuôi cấy, định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 30/06/2016. Các số liệu được phân tích và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 và Microsoft Excel 2003.

Kết quả: Độ tuổi trung bình của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu là 63,7 ± 18,5 tuổi, nam giới chiếm 51,3%. Nhiễm khuẩn hô hấp chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại nhiễm khuẩn ghi nhận (47,7%). Nhóm cephalosporin là nhóm kháng sinh kinh nghiệm được sử dụng nhiều nhất (33,2%), kế đến là nhóm fluoroquinolon (26,7%). Các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. , Klebsiella pneumonia và Escherichia coli đề kháng với tỷ lệ cao đối với hầu hết các kháng sinh thử nghiệm trên kháng sinh đồ, đặc biệt là các cephalosporin và fluoroquinolon. Kết quả phân tích hồi quy logistic cho thấy thủ thuật xâm lấn có liên quan có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả điều trị.

Kết luận: Cần tăng cường thực hiện kháng sinh đồ và sử dụng kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ để hạn chế sự kháng thuốc của vi khuẩn.

Từ khóa: sử dụng kháng sinh, đề kháng kháng sinh

ABSTRACT :

Introduction: Antibiotic resistance crisis has been attributed to the misuse, over use of antibiotics and antibiotic use without prescriptions. The cost of antibiotic resistance is considered as both economic and social burden. At Cu Chi General hospital, antibiotics expenditure in the years 2014 and 2015 accounted for 31.4% and 30,8% the total drugs costs, respectively.

Objectives: To investigate the use of antibiotics and antibiotic resistance at Cu Chi General hospital.

Materials and methods: A cross-sectional study was conducted on 421 randomly selected hospital profiles of inpatients aged 18 or over diagnosed with infectious diseases at Cu Chi General hospital from January 01, 2016 to June 30, 2016. Cases without available data on bacterial isolation, identification and antibiogram were excluded from the study. Data analyses were performed using SPSS 20.0 and Microsoft Excel 2003.

Results: The mean age of the study population was 63.7 ± 18.5, 216 (51,3%) were male. Respiratory tract infection was the most common infection observed (47.7%). The most commonly prescribed classes of empiric antibiotics were cephalosporins (33.2%) and fluoroquinolones (26.7%). High resistance rates to the majority of antibiotics tested, especially cephalosporins và fluoroquinolones, were observed in Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Klebsiella pneumonia and Escherichia coli. Invasive procedure was found to be significantly associated with treatment outcome using logistic regression.

Conclusion: Antibiogram data should be should be used to reduce the spread of antibiotic resistance.

Key words: Antibiotic use, antibiotic resistance

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF