Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
NỒNG ĐỘ IgE HUYẾT THANH TOÀN PHẦN VÀ ĐẶC HIỆU TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DA CƠ ĐỊA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trương Tiểu Vi*, Nguyễn Tất Thắng**, Văn Thế Trung**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm da cơ địa là một bệnh viêm da mạn tính, hay tái phát. Rối loạn miễn dịch cụ thể là vai trò của nồng độ IgE huyết thanh có liên quan đến độ nặng của bệnh và nguy cơ dị ứng trên bệnh nhân viêm da cơ địa. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu khảo sát nồng độ IgE huyết thanh toàn phần và đặc hiệu ở bệnh nhân viêm da cơ địa.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hàng loạt ca trên 51 bệnh nhân viêm da cơ địa và 28 người có tương đồng về tuổi, giới làm nhóm chứng.

Kết quả: Nồng độ IgE huyết thanh toàn phần trung bình ở nhóm bệnh cao hơn so với nhóm chứng (538,46 ± 396,68 so với 46,01 ± 32,99). Có 88,2% bệnh nhân VDCĐ có kết quả dương tính với IgE đặc hiệu, trong đó dị nguyên mạt nhà chiếm tỷ lệ cao nhất. Có mối tương quan thuận rất chặt giữa nồng độ trung bình của IgE huyết thanh toàn phần và điểm số SCORAD.

Kết luận: IgE huyết thanh toàn phần và đặc hiệu là xét nghiệm hữu ích để chẩn đoán, đánh giá và theo dõi bệnh, rất có ý nghĩa trong việc điều trị cũng như phòng ngừa sự tái phát của bệnh viêm da cơ địa.

Từ khoá: viêm da cơ địa, nồng độ IgE toàn phần, nồng độ IgE đặc hiệu.

ABSTRACT :

Background: Atopic dermatitis is a recurrent and chronic dermatitis. Immune disorders (the role of Specific IgE serum) has a relation to the severity of the disease and the risk of allergy in patients. We conducted this study with the aim to investigate total and specific IgE serum concentrations in patients with atopic dermatitis.

Method: We performed a case - series study in 51 patients with atopic dermatitis and 28 aged and sex equally matched healthy controls.

Result: Patients with atopic dermatitis had total IgE serum concentrations higher than controls (mean ± SD: 538.46 ± 396.68 vs 46.01 ± 32.99). The positive result with specific IgE serum concentrations was 88.2% and dust mite was the highest. There was a very positive correlation between total IgE serum concentrations and SCORAD scores.

Conclusion: Total and specific IgE serum are useful test for the diagnosis, evaluation and monitoring of disease. They are very significant in the treatment and prevention of relapse.

Key word: Atopic dermatitis, total IgE serum concentration, specific IgE serum concentration.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF