Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-23 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN VẢY NẾN

Tạ Quốc Hưng*, Lê Thái Vân Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Vảy nến là một bệnh viêm da thường gặp, đặc trưng bởi sự sừng hóa bị rối loạn trong tăng sinh và biệt hóa, tăng tạo mạch và viêm. Bệnh học vảy nến chưa rõ ràng, nhưng những nghiên cứu gần đây đều chỉ ra vai trò của tế bào T. Chưa có kháng thể nào được xác định một cách rõ ràng, tuy nhiên, sự miễn dịch bẩm sinh có thể có vai trò liên quan. Sự biểu hiện của IL-23 có thể có vai trò quan trọng trong vảy nến. IL-23 ưu tiên kích hoạt bộ nhớ T cell và kích hoạt tế bào T tăng sinh T nhớ. IL-23 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng viêm kéo dài xảy ra trong vảy nến mảng, vảy nến đỏ da toàn thân, viêm khớp vảy nến. Tuy nhiên, có rất ít dữ liệu về mức độ IL-23 huyết thanh ở bệnh nhân vảy nến, đặc biệt đối với bệnh nhân Việt Nam.

Mục tiêu: Nghiên cứu vai trò của IL-23 trong quá trình sinh bệnh học của bệnh vảy nến mảng, vảy nến đỏ da toàn thân và viêm khớp vảy nến và xác định mối quan hệ của nó với Chỉ số PASI

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên bệnh nhân vảy nến tại bệnh viện Da liễu TP.HCM, Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện trên 81 bệnh nhân vảy nến, trong đó có 17 bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân, 14 bệnh nhân vảy nến khớp. Nồng độ IL-23 được đo ở tất cả các bệnh nhân và 30 người khỏe mạnh tương đồng về tuổi và giới.

Kết quả: Nồng độ IL-23 trong huyết thanh tăng có ý nghĩa đã được ghi nhận ở bệnh vảy nến, vảy nến đỏ da toàn thân và viêm khớp vảy nến so với những người bình thường. Hơn nữa, mức độ cao hơn đáng kể ở bệnh nhân viêm khớp vảy nến so với bệnh vảy nến mảng và vảy nến đỏ da toàn thân. Có sự tương quan đáng kể giữa chỉ số PASI và IL-23 trong huyết thanh.

Kết luận: Interleukin-23 có biểu hiện quá mức trong huyết thanh của bệnh nhân vảy nến, vảy nến đỏ da toàn thân và viêm khớp vảy nến. Mức độ của nó tương quan với mức độ nghiêm trọng của bệnh. Những kết quả này cho thấy Interleukin-23 có thể là một mục tiêu điều trị mới quan trọng cho bệnh nhân vảy nến và viêm khớp vảy nến.

Từ khóa: Vảy nến, vảy nến đỏ da toàn thân, viêm khớp vảy nến, IL-23

ABSTRACT :

Background: Psoriasis is a common inflammatory skin disease characterized by abnormal keratinocyte proliferation and differentiation, increased angiogenesis and inflammation. The pathogenesis of psoriasis is unclear, but the recent studies implicates an important role for T cells. No clear-cut autoantigens have been described, however, it is likely that the innate immune system is also involved. It has been suggested that the expression of IL-23 might play an important role in psoriasis. IL-23 preferentially activates memory T cell and activated proliferating memory T cells. IL-23 would play a major role in the sustained inflammatory reaction taking place in psoriasis plaques, erythrodemic psoriasis, psoriatic arthritis. However, little data exists on the serum level of IL-23 in psoriatic patients, especially on Vietnamese patients.

Objective: To study the possible role of IL-23 in the pathogenesis of psoriasis, erythrodemic psoriasis and psoriatic arthritis and determine its relation to Psoriasis Area Severity Index (PASI).

Methods: Descriptive cross-sectional study on psoriasis patients at Hospital of Dermatology and Venereology in Ho Chi Minh city, Viet Nam. Eighty-one patients with psoriasis including seventeen with erythoderma, fourteen with psoriatic arthritis were included in the study. Level of IL-23 was measured in the serum of all patients and thirty healthy age and sex matched individuals.

Results: A significant increase in serum level of IL-23 was observed in the psoriasis, erythrodermic psoriasis and psoriatic arthritis patients compared to the control individuals. Furthermore, the level was significantly higher in the psoriatic arthritis patients compared to the psoriasis and erythrodermic psoriariasis patients. The PASI and IL-23 in serum were significantly correlated.

Conclusion: Interleukin-23, is overexpressed in serum of patients with psoriasis, erythrodermic psoriasis and psoriatic arthritis. Its level is correlated with disease severity. These results indicate that interleukin-23 may be an important new therapeutic target for patients with psoriasis and psoriatic arthritis.

Key words: Psoriasis, erythrodermic psoriasis, psoriatic arthritis, IL-23

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF