Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN-31 HUYẾT THANH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỨC ĐỘ NGỨA VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG KHÁC Ở BỆNH NHÂN CHÀM THỂ TẠNG

Nguyễn Ngọc Trai*, Lê Thái Vân Thanh*, Văn Thế Trung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Vấn đề ngứa được xem là triệu chứng quan trọng nhất trong chàm thể tạng, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vì vậy, một trong những mục tiêu điều trị quan trọng là kiểm soát ngứa. Tuy nhiên, khác với bệnh lý dị ứng, trong đó dị nguyên kích hoạt các tế bào mast gây giải phóng histamin, ngứa trên bệnh nhân chàm thể tạng lại không đáp ứng với hầu hết các thuốc kháng histamin thông thường. Gần đây, vai trò của cytokine IL-31 trong chàm thể tạng được nhấn mạnh vì những nghiên cứu mới cho thấy IL-31 đóng một vai trò quan trọng trong cơ chế gây ngứa và sinh bệnh học của các bệnh lý da viêm.

Mục tiêu: Xác định nồng độ IL-31 trong huyết thanh và mối liên quan với mức độ ngứa và các đặc điểm lâm sàng khác ở bệnh nhân chàm thể tạng.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca có phân tích.

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân bị chàm thể tạng đến khám và điều trị tại bệnh viện Da Liễu TPHCM từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017.

Kết quả: 80 bệnh nhân chàm tể tạng và 30 người bình thường được đưa vào nghiên cứu. Tuổi trung bình ở nhóm bệnh là 40,03 ± 19 và ở nhóm chứng là 37,87 ± 22,33, tỉ lệ nam/nữ là 1/1. Nồng độ IL-31 huyết thanh ở nhóm chàm thể tạng là: 38,07 ± 17,04 (pg/ml), cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa (p < 0,001). IL-31 huyết thanh liên quan với các triệu chứng lâm sàng: dày chỉ lòng bàn tay, lichen hóa, hồng ban, phù sẩn, rỉ dịch đóng mài, trầy xước, diện tích tổn thương (BSA). Có sự khác biệt về nồng độ IL-31 huyết thanh giữa các nhóm: nhẹ, trung bình, nặng theo phân độ SCORAD (p < 0,001). Có mối tương quan thuận, giữa nồng độ IL-31 huyết thanh với điểm ngứa 5D-itch scale và điểm SCORAD.

Kết luận: Nồng độ IL-31 huyết thanh có liên quan với các triệu chứng lâm sàng của bệnh chàm thể tạng và mức độ biểu hiện của các triệu chứng trong thang điểm SCORAD, thang điểm ngứa 5D-itch scale. IL-31 có vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh và cơ chế gây ngứa của chàm thể tạng.

Từ khóa: chàm thể tạng, IL-31, thang điểm ngứa 5D.

ABSTRACT :

Background: Pruritus is possibly the most important symptom in atopic dermatitis (AD), as it significantly impairs patient’s quality of life. Accordingly, one of the main goals in AD treatment is itch management. However, AD-associated pruritis is often refractory to most traditional H1-antihistamine therapies. Recently, a novel cytokine, IL-31, was linked to the pathogenesis of pruritis in several chronic inflammatory skin diseases. Recent studies have provided further evidence suggesting a possible etiologic role for IL-31 in AD.

Objective: To identify the serum levels of IL-31 in AD patients and compare with normal people. We also determine whether IL-31 serum levels are correlated with itch severity and other clinical symptoms in AD

Methods: Descriptive cross-sectional study on AD patients at Hospital of Dermatology and Venereology in Ho Chi Minh City from September 2016 until April 2017

Results: We recruited 80 AD patients, and 30 healthy, non-atopic controls. The average age was 40.03 ± 19 in AD patients and 37.87 ± 22.33, the proportion of men/women was 1/1. Mean serum level of IL-31 in AD patients was 38.07 ± 17.04 (pg/ml), and it was significantly elevated in AD patients compared to control group (p<0.001). There was a significant association between IL-31 and some clinical symptoms: hyper linear palms, lichenification, redness, swelling, oozing, excoriation, body surface affected (BSA). It was also statistically correlated with itch severity measured using 5-D itch scale and the SCORAD index

Conclusion: Our data demonstrate a strong correlation between serum IL-31 levels and itch severity using 5D-itch scale, SCORAD index, and some AD related clinical symptoms in certain degrees in AD patients. IL-31 has an important role in pathogenesis and itch mechanism in AD.

Keyword: atopic dermatitis, IL-31. 5D-itch scale

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF