Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
TỶ LỆ MẤT NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN PHỤ NỮ MANG THAI BA THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Quách Thị Minh Tâm*, Bùi Thị Phương Nga*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Rối loạn giấc ngủ là tình trạng rất thường gặp và đã được chứng minh có liên quan với các nguy cơ về tim mạch, đái tháo đường, béo phì. Các thai phụ thuộc nhóm đối tượng nguy cơ do đặc trưng bởi các thay đổi nồng độ hormone ở ba tháng đầu và giải phẫu ở ba tháng cuối. Tuy nhiên, việc khảo sát chất lượng giấc ngủ ở các thai phụ hiện ít được quan tâm ở nước ta.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ mất ngủ và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai ba tháng đầu tại Bệnh viện Từ Dũ.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang và bảng câu hỏi chất lượng giấc ngủ Pittsburgh để khảo sát các thai phụ đồng ý tham gia nghiên cứu có tuổi thai từ 6 đến 14 tuần trong khoảng thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017 tại phòng khám thai Bệnh viện Từ Dũ.

Kết quả: Sau khi khảo sát 385 thai phụ, tỷ lệ mất ngủ là 39,2% (KTC 95%: 34% - 44%).Thời gian bắt đầu ngủ ban đêm và nghề nghiệp có liên quan có ý nghĩa thống kê với chất lượng giấc ngủ xấu. Những thai phụ bắt đầu đi ngủ ban đêm sau 22 giờ có nguy cơ bị chất lượng giấc ngủ xấu gấp 2,6 lần (OR=2,6; p <0,05; KTC 95%: 1,5 - 4,4). So với nhóm trí thức, các thai phụ làm nghề buôn bán giảm nguy cơ bị chất lượng giấc ngủ xấu 60% (OR=0,4; p <0,05; KTC 95%: 0,2 - 0,9).

Kết luận: Các thai phụ thật sự là đối tượng nguy cơ của tình trạng mất ngủ với tỷ lệ mất ngủ là 39,2% và yếu tố đi ngủ trước 22 giờ cũng như nghề nghiệp buôn bán là 2 yếu tố làm giảm đi tình trạng mất ngủ của thai phụ.

Từ khóa: mất ngủ, thang đo chất lượng giấc ngủ Pittsburgh

ABSTRACT :

Background: Sleep disorders are very common and proved to be associated with cardiovascular diseases, diabetes mellitus and obesity. Pregnant women are at high risk for sleep disturbances due to characteristic changes in hormone levels during first trimester and anatomy during third trimester. However, sleep status of pregnant women is of little concern in Vietnam.

Objectives: To identify the prevalence of insomnia and some associated factors in first-trimester pregnant women at Tu Du hospital.

Methods: A cross-sectional study was conducted among pregnant women with gestational age between 6 and 14 weeks from 12/2016 to 3/2017 at Prenatal care Department, Tu Du hospital, using Pittsburgh Sleep Quality Index as the study tool.

Results: Among 385 pregnant women participated, the prevalence of insomnia is 39.2% (CI: 34%-44%). Time going to bed and careers are associated factors. Pregnant women who went to bed after 10pm have a 2.6-fold risk of having bad sleep quality (OR=2.6; p <0.05; CI: 1.5 - 4.4). Compared with brainworkers, pregnant women who are sellers decrease 60% risk of having bad sleep quality (OR=0.4; p <0.05; CI: 0.2 - 0.9).

Conclusion: Pregnant women are really at high risk for sleep disturbances with the insomnia prevalence of 39.2%. Going to bed before 10pm and being a seller help to lower the risk of insomnia in pregnant women.

Keywords: Insomnia, Pittsburgh Sleep Quality Index.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF