Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHỮNG TRƯỜNG HỢP VIÊM NỘI MẠC TỬ CUNG DO VI KHUẨN TIẾT ESBL SAU MỔ LẤY THAI

Lê Thị Thu Hà*, Hồng Thành Tài*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Liệu những trường hợp viêm nội mạc tử cung do vi khuẩn tiết ESBL có cần thiết phải điều trị thuốc kháng sinh carbapenem không?

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo loạt ca. Những trường hợp được chẩn đoán viêm nội mạc tử cung sau mổ lấy thai (MLT) tại bệnh viện Từ Dũ từ 1/5/2017 đến 1/8/2017, với kết quả nuôi cấy sản dịch có vi khuẩn tiết ESBL.

Kết quả: Trên 80% các vi khuẩn tiết ESBL trong nghiên cứu nhạy với những loại kháng sinh thế hệ mới, phổ rộng và đắt tiền: Amikacin, Imipenem, Ticarcillin/Clavulanic acid, Meropenem, Piperacillin/Tazobactam, Neltimycin. Có 3 trường hợp dùng kháng sinh phù hợp kháng sinh đồ là Piperacillin/Tazobactam phối hợp Amikacin, 7 trường hợp dùng kháng sinh theo kinh nghiệm là Cefotaxim phối hợp Metronidazol và xuất viện trước khi có kết quả nuôi cấy. Không có trường hợp nào phải sử dụng Imipenem, Meropenem hoặc Colistin. Thời gian sử dụng kháng sinh trong nghiên cứu trung bình là 7 ngày. Tất cả các trường hợp đều xuất viện, ổn về lâm sàng và xét nghiệm.

Kết luận: Nhiễm vi khuẩn tiết ESBL trong viêm nội mạc tử cung sau mổ lấy thai có thể được điều trị bằng cách làm sạch buồng tử cung, dùng các kháng sinh theo kinh nghiệm và được theo dõi chặt chẽ. Việc dùng các kháng sinh mạnh như Imipenem, Meropenem hoặc Colistin là chưa thực sự cần thiết trong bệnh cảnh này.

Từ khóa: Viêm nội mạc tử cung, vi khuẩn tiết ESBL.

ABSTRACT :

Objectives: Should cases of endometritis caused by ESBL producing bacteria be treated with antibiotics carbapenem?

Methods: Case series. 10 cases with diagnosis of endometritis due to ESBL producing organisms after Cesarean delivery performed at Tu Du hospital from May 01, 2017 to August 01, 2017.

Results: More than 80% of ESBL secretion bacteria in this study are susceptible to new generation broad spectrum antibiotics: Amikacin, Imipenem, Ticarcillin/Clavulanic acid, Meropenem, Piperacillin/Tazobactam, Neltimycin. There were 3 cases of suitable antibiotics: Piperacillin/Tazobactam plus Amikacin, 7 cases of empirical antibiotics: Cefotaxime combined with Metronidazole, these cases were discharged before culture results. There is no need to use Imipenem, Meropenem or Colistin. The average time of antibiotic use in the study was 7 days. All cases were discharged, clinically and paraclinically stable.

Conclusion: Endometritis due to ESBL producing bacteria after cesarean delivery can be treated by cleaning the uterus, using empirical antibiotics and being monitored closely. The use of antibiotics such as Imipenem, Meropenem or Colistin is not necessary.

Keywords: Endometritis, extended-spectrum beta-lactamase producing bacteria.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF