Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU QUA 7 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA ROBOT TẠO HÌNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Đỗ Anh Tòan*, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*, Trần Vĩnh Hưng**, Vũ Lê Chuyên**, Nguyễn Văn Ân*, Đỗ Vũ Phương*, Lê Trọng Khôi*, Phạm Hữu Đoàn*, Đỗ Lệnh Hùng*, Nguyễn Ngọc Thái *

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi ổ bụng với robot hỗ trợ tạo hình đường tiết niệu trên tại bệnh viện Bình Dân.

Đối tượng & Phương pháp nghiên cứu: Số liệu thu thập từ 7 trường hợp (TH) được phẫu thuật nội soi ổ bụng với robot hỗ trợ tạo hình đường niệu trên, bao gồm các trường hợp tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận có hoặc không lấy sỏi bể thận, phẫu thuật cắt nối niệu quản tận - tận và cắm lại niệu quản vào bàng quang theo kỹ thuật Lich - Gregoir. Các TH hợp này được tiến hành tại bệnh viện Bình Dân, từ tháng 11/ 2016 đến tháng 10/2017. Kết quả chính bao gồm khả năng cải thiện triệu chứng lâm sàng cũng như trên hình ảnh học và ghi nhận tỉ lệ tai biến - biến chứng liên quan.

Kết quả: Tất cả 7 TH đều phẫu thuật thành công, dù thời gian mổ còn tương đối dài, không trường hợp nào xảy ra tai biến - biến chứng. Sau khi rút thông JJ niệu quản 2 tháng chưa ghi nhận trường hợp nào bị hẹp tái phát.

Kết luận: Qua 7 trường hợp đầu tiên được phẫu thuật nội soi ổ bụng tạo hình đường tiết niệu trên với hỗ trợ robot cho thấy tuy thời gian mổ khá dài nhưng khả thi và an toàn, có thể thay thế mổ mở trong một số trường hợp phức tạp. Tuy nhiên, cần thực hiện với số lượng lớn hơn và theo dõi thêm để đánh giá kết quả lâu dài của phương pháp này trong điều kiện thực tế hiện nay.

Từ khóa: tạo hình đường tiết niệu trên, phẫu thuật nội soi với hỗ trợ bằng robot

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the initial outcomes of robot-assisted laparoscopic upper urinary tract (RAL-UUT) reconstruction performed at Binh Dan hospital.

Materials and Methods: Data from 7 patients undergoing RAL-UUT reconstruction, including pyeloplasty with or without stone extraction, uretero - ureterostomy, ureteric reimplantation performed at Binh Dan hospital, from November 2016 to Oct 2017. The primary endpoints were symptomatic and radiographic improvement of obstruction and complication rate.

Results: All of 7 cases undergoing RAL-UUT reconstruction had good clinical and radiographic improvement without any significant complications, none greater than Clavien grade I.

Conclusion: RAL-UUT could safely be performed with good short-term success, and is a reasonable alternative to the open procedure in experienced robotic surgeons for some complex cases.

Keywords: upper urinary tract reconstruction, robotic-assisted laparoscopy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF