Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP KHÔNG ST CHÊNH LÊN TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Minh Nhật*, Trương Quang Bình**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hội chứng động mạch vành cấp (HCĐMVC) không ST chênh lên, gồm có nhồi máu cơ tim (NMCT) không ST chênh và đau thắt ngực (ĐTN) không ổn định, có tỉ lệ ngày càng gia tăng. Điều trị nội tối ưu và thực hiện tái tưới máu động mạch vành (ĐMV) thủ phạm theo mức độ nguy cơ của bệnh giúp cải thiện tình trạng thiếu máu cục bộ cấp, dự phòng NMCT và tử vong. Trên thế giới, nhiều nghiên cứu quan sát đã được thực hiện để đánh giá thực tế điều trị HCĐMVC không ST chênh lên trong thực hành lâm sàng. Ở Việt Nam, hiện tại chưa có nghiên cứu khảo sát vấn đề này cho riêng HCĐMVC không ST chênh lên.

Mục tiêu: Khảo sát tình hình điều trị hội chứng động mạch vành cấp không ST chênh lên tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu quan sát, cắt ngang mô tả trên BN (bệnh nhân) bị HCĐMVC không ST chênh lên tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đại Học Y Dược từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016.

Kết quả: Có 112 BN bị HCĐMVC không ST chênh lên tham gia nghiên cứu. Tỉ lệ sử dụng các thuốc điều trị nội đúng chỉ định: aspirin (99,1%), ức chế P2Y12 (99,1%), kháng đông (90,9%), statin (97,3%), ƯCMC hoặc chẹn thụ thể (94,1%), chẹn beta (61%). Tỉ lệ chụp ĐMV: 76,8%. Tỉ lệ BN được thực hiện PCI: 75,9% và CABG: 0,01%. Thời gian tính từ lúc chẩn đoán đến khi thực hiện tái tưới máu ĐMV trung bình là 25,8 ± 37,5giờ. Tỉ lệ BN được can thiệp tái tưới máu ĐMV đúng theo khuyến cáo: trong nhóm nguy cơ rất cao: 19%, trong nhóm nguy cơ cao: 75%, trong nhóm nguy cơ trung bình: 92%.

Kết luận: Sử dụng thuốc điều trị nội tối ưu cho HCĐMVC không ST chênh lên trong nghiên cứu ở mức cao (> 90%), trừ thuốc chẹn beta. Tỉ lệ tái tưới máu ĐMV ở mức cao so với các nghiên cứu khác. BN ở nhóm nguy cơ cao được ít điều trị tối ưu hơn so với BN ở nhóm nguy cơ thấp hơn

Từ khóa: Hội chứng động mạch vành cấp không ST chênh lên, điều trị

ABSTRACT :

Background: NSTE-ACS (non-ST-elevation acute coronary syndrome), consisting of NSTE myocardial infarction and UA (unstable angina), has been rising today. Optimal drugs treatment therapy and coronary revascularization based on risks of the patient helps ameliorate the state of acute ischemia, prevent myocardial infarction and death. There are a lot of observational studies in order to assess the real status of NSTE-ACS in the clinical practice throughout the world. But in Vietnam, no study is existed to evaluate this syndrome particularly.

Objectives: investigate the status of non-st-elevation acute coronary treatment at the department of cardiology in the university medical center hcmc

Method: Observational cross sectional study of patients who suffer from NSTE-ACS at the Department of Cardiology in the University Medical Center HCMC from January 2016 to June 2016.

Result: There are 112 NSTE-ACS patients who participate in this study. The appropriate drugs usage prevelances are: aspirins (99.1%), P2Y12 inhibitors (99.1%), anticoagulants (90.9%), statins (97.3%), ACEIs or ARBs (94.1%), beta blockers (61%).The prevalence of coronary angiography is 76.8%. The prevalence of patients who are received PCI and CABG are 76.8% and 0.01% respectively. The medium time from obtaining diagnosis to being vascularized is 25.8 ± 37.5 hours. The prevalence of vascularized patients who are followed the guideline in the very high risk, the high risk and the intermediate risk group are 19%, 75% and 92%.

Conclusion: Drugs usage for the treatment of NSTE-ACS is high (>90%), except beta blockers. The rate of coronary revascularization is higher than most of different studies. Patients of the higher risk group are received less optimal treatment than one in the lower risk group.

Key words: Non ST elevation acute coronary syndrome, treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF