Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
NGHIÊN CỨU ĐỀ KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH CAO TUỔI KHÔNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Trang Mộng Hải Yên*, Nguyễn Thị Diệu Hương**, Phạm Hoà Bình***, Nguyễn Văn Trí***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đái tháo đường được chứng minh là một yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành cấp với tỉ lệ ngày càng tăng ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, kháng insulin là yếu tố chính liên quan dẫn đến đái tháo đường ở người cao tuổi và tỉ lệ này cũng đang tăng lên. Do vậy, việc xác định tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân bệnh mạch vành cao tuổi không đái tháo đường sẽ giúp cho việc phát hiện tình trạng tiền đái tháo đường, và giúp ngăn ngừa xảy ra các biến chứng do đái tháo đường, trong đó có biến cố mạch vành cấp, ở giai đoạn sớm.

Mục tiêu: Khảo sát đề kháng insulin ở bệnh nhân bệnh mạch vành cao tuổi không đái tháo đường tại bệnh viện thống nhất.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện trên 330 bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên và mắc bệnh mạch vành. Giá trị chuẩn của chỉ số kháng insulin HOMA – IR (HOMA: homeostasis model assessment - IR: insulin resistance) dựa vào định nghĩa của tổ chức y tế thế giới 1998, là điểm cắt tứ phân vị cao nhất của tập hợp giá trị HOMA IR, xác định từ nhóm cá thể chuẩn là 117 người ở độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi, khoẻ mạnh.

Kết quả: Nhóm nghiên cứu gồm 330 bệnh nhân (63% nam và 37% nữ). Giá trị có được từ xác định điểm cắt tứ phân vị cao nhất giá trị HOMA IR của nhóm chuẩn là HOMA-IR 75 = 2,2. Tỉ lệ tăng kháng insulin của nhóm nghiên cứu là 50,9%, tỉ lệ tăng kháng insulin ở các nhóm yếu tố nguy cơ tăng huyết áp là 53,28%; rối loạn lipid máu là 53,51% (166/370), béo phì là 81,82%, có chỉ số WHR cao là 61,63%. Qua phân tích mối liên quan nhận thấy nguy cơ tăng đề kháng insulin tăng lên 2,3 lần nếu bị rối loạn lipid máu chung (p=0,002; OR=2,3; CI95% = 1,35 – 3,85); 1,83 lần nếu bị tăng triglycerid máu (p=0,008; OR=1,83; I95% = 1,18 – 2,86); 7,4 lần nếu chỉ số BMI trên 23 (béo phì) (p < 0,001; OR=7,4; CI95% = 3,82 – 8,62); 2,49 lần nếu chỉ số WHR tăng (p=0,000; OR=2,49; CI95% = 1,6 – 3,87).

Kết luận: Như vậy, trong nghiên cứu này, tình trạng tăng kháng insulin có nguy cơ tăng lên trên các đối tượng bệnh nhân bệnh mạch vành từ 65 tuổi trở lên mắc rối loạn lipid máu, tăng triglycerid máu, béo phì (BMI >23), tăng chỉ số eo hông (WHR).

Từ khoá: kháng insulin, đái tháo đường, bệnh mạch vành, người cao tuổi

ABSTRACT :

Backgrounds: Diabetes is proven as a risk factor of acute coronary disease (ACS). Going with the rate of eldely increasing, the morbidity of ACS. Besides, Insulin resistance is concerned as a major factor causing diabetes mellitus type 2 in old person whose morbidity is increasing these days. Finding out the Increasing Insulin resistance situation in non-diabetes patient with coronary artery disease will be helpful in discovering pre-diabetes, therefore preventing complications of diabetes, in which including ACS, in early stages of diseases.

Objectives: To determine insulin resistance in non diabetes elderly with coronary artery diseases at Thong Nhat hospital.

Methods: A cross-sectional study involved in 330 subjects aged (63% males and 37% females) over 65 year olds with coronary artery disease and non - diabetes due to ADA 2015 criteria. According to the definition of the WHO in 1998, the meaningful cutting point of HOMA IR to indicate the sistuation of increasing insulin resistance is defined at the highest quartiles of HOMA-IR of set including normal people from 25 – 40 ages (175 people).

Results: cutting point of HOMA-IR is 2,2. The percentage of increasing insulin resistance identifying by HOMA-IR index is 50.9% (in study group), 53.28% in hypertension group, 53.51% in lipidemia disorder group, 81.82% in obesity group and 61.63% in hyper WHR. We found out that the risk of having hyper insulin resistance in elderly would be 2,3 times higher in patients with lipidemia disorder (p=0.002; OR=2.3; CI95% = 1.35 – 3.85); 1.83 times higher in patients with hyper triglycemia (p=0.008; OR=1.83; I95% = 1.18 – 2.86), 7.4 times higher in patients having BMI over 23 (p= 0.00; OR=7,4; CI95% = 3.82 – 8.62) and 2.49 times higher in patients with high WHR (p=0.00; OR=2.49; CI95% = 1.6 – 3.87).

Conclusions: In this study, the risk of having hyper insulin resistance will increase in patients who have lipidemia disorder, hyper triglycemia, obesity with BMI over 23 and high WHR.

Keywords: insulin resistance, diabetes, elderly, coronary artery disease

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF