Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CORTICOID LIỀU CAO ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ THẦN KINH THỊ CHẤN THƯƠNG GIAI ĐOẠN SỚM

Nguyễn Xuân Thảo*, Nguyễn Hữu Chức*, Lâm Hưng Hiệp**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tính hiệu quả và tính an toàn của corticosteroid liều cao trong điều trị bệnh lý thần kinh thị chấn thương giai đoạn sớm.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: -Nghiên cứu tiến cứu, thực nghiệm lâm sàng, không có nhóm chứng. -Đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân bị bệnh lý thần kinh thị chấn thương tại bệnh viện Chợ Rẫy, từ tháng 05/2016 đến tháng 06/2017.

Kết quả: Nghiên cứu 44 bệnh nhân (44 mắt) bệnh lý thần kinh thị chấn thương, (40 nam, 4 nữ). Tuổi trung bình 30 tuổi (18 -49 tuổi). Đa số nguyên nhân do tai nạn giao thông 37/44 ca (84,1%). Thời gian bắt đầu điều trị sớm nhất là 2 giờ, muộn nhất là 160 giờ và trung bình là 32 giờ. Thị lực giảm nghiêm trọng: 34/44 mắt (77,3%) ST (-), 10/44 mắt (22,7%) thị lực ST (+) đến ĐNT 1m. Các chấn thương kèm theo: mặt, hốc mắt (29,5%), sọ não (52,3%), đa thương (9,1%). Có 14/44 mắt (31,8%) cải thiện thị lực, trong đó 04/34 mắt (11,8%) thị lực nhập viện ST(-). Điều trị sớm trước 24 giờ sau chấn thương có tỷ cải thiện thị lực: 44,4%. Trường hợp nếu thị lực bệnh nhân khi bắt đầu điều trị còn, mức độ tổn thương tương đối nhẹ thì sau 72 giờ cũng có khả năng cải thiện. Tác dụng phụ dùng methylprednisolone liều cao khá thường gặp, song thường hết sau khi ngừng thuốc

Kết luận: Bệnh lý thần kinh thị chấn thương, điều trị trước 72 giờ với methylprednisolone liều cao, tỷ lệ cải thiện thị lực có thể đạt 31,8%. Nếu được điều trị trước 24 giờ sau chấn thương có tỷ lệ cải thiện thị lực tốt hơn với 44,4 %. Tác dụng phụ khá thường gặp nhưng thường hết sau khi ngừng thuốc.

Từ khoá: Bệnh lý thị thần kinh chấn thương.

ABSTRACT :

Background: This study aimed at evaluating the efficacy and safety of high-dose corticosteroid therapy in the treatment for traumatic optic neuropathy at early stage.

Materials and methods: A prospective, randomized, intervention study without control group was conducted in subjects with a history of trauma within 7 days at Cho Ray hospital, from May 2016 to June 2017.

Results: In this study, 44 subjects (41 males,4 females) with traumatic optic neuropathy. The mean age was 30 years (18 - 49 years). Motorcycle accident was the most common cause of injuries (84.1%). The earliest treatment was performed 2 hour after the accident; the latest treatment was 160 hour after and the mean waiting time was 32 hours. Pre-treatment visual acuity was from no light perception:34/44cases, (77.3%), light perception and hand reaction to finger counting 14/44 case (31.8 %). Complicated traumas were face, eye socket injuries: 29.5%, brain skull traumas:52.3%.The vision recovery was significantly better in subjects who had received treatment within the first 24 hours than in others. However, visual recovery after 72 hours of treatment could be foound in patients with acceptable pre-treatment visual acuity and mild injuries. Side effects may occur when using methylprednisolone, yet stopped after the therapy.

Conclusions: In patients with neuropathy traumatic disease, the rate of vision improvement can reach 31.8% in case of treatment with high dose methylprednisolone within 72 hours. If patients were treated within 24 hours after injury, the rate of vision improvement would be better (44.4%).Side effects were quite common but usually stopped after ceasing the drug.

Keywords: Traumatic optic neuropathy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF