Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIẾP KHẨU HỒ LỆ MŨI BẰNG STOPLOSS JONES TUBE TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC LỆ QUẢN NGANG

Nguyễn Thị Hồng Hạnh*, Nguyễn Công Kiệt **

TÓM TẮT :

Tên đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật tiếp khẩu hồ lệ mũi bằng Stoploss Jones tube trong điều trị tắc lệ quản ngang.

Cơ sở: Phẫu thuật tiếp khẩu hồ lệ mũi bằng ống Jones cổ điển trong điều trị tắc lệ quản ngang thường gặp nhiều biến chứng, đặc biệt là lệch ống và mất ống. Ống Stoploss Jones là loại ống được thiết kế cải tiến về chất liệu và hình dạng nhằm mục đích giảm thiểu biến chứng của phẫu thuật này.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật tiếp khẩu hồ lệ mũi bằng Stoploss Jones tube trong điều trị tắc lệ quản ngang, mô tả đặc điểm nhóm nghiên cứu, xác định tính hiệu quả và tính an toàn của phẫu thuật tiếp khẩu hồ lệ mũi bằng ống Stoploss Jones trong điều trị tắc lệ quản ngang, đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu loạt ca, Can thiệp lâm sàng không nhóm chứng

Kết quả: Nghiên cứu thực hiện trên 27 mắt (27 bệnh nhân). Tuổi trung bình là 46. Tỷ lệ nam:nữ là 1:1,7. Nghề nghiệp lao động chân tay chiếm 85,2%, lao động trí óc chiếm 14,8%. Thời gian chảy nước mắt trước phẫu thuật trung bình là 24 tháng. Nguyên nhân tắc lệ quản ngang thường gặp: tự phát (33,3%), thông lệ đạo (22,2%), viêm nhiễm (22,2%), chấn thương (14,8%), bẩm sinh (7,4%). Chiều dài ống Stoploss Jones trung bình là 19,37 ± 1,04 mm. Sau 6 tháng phẫu thuật, tỷ lệ thành công đạt 96,3%, thất bại chiếm 3,7%.Biến chứng thường gặp gồm: viêm kết mạc góc trong, u hạt, lệch ống, tắc ống, Không có trường hợp nào bị mất ống.

Kết luận: Phẫu thuật tiếp khẩu hồ lệ mũi bằng Stoploss Jones tube an toàn và hiệu quả trong điều trị tắc lệ quản ngang.

Từ khóa: Ống Stoploss Jones, tắc lệ quản ngang, tiếp khẩu hồ lệ mũi

ABSTRACT :

Background: Conjunctivodacryocystorhinostomy with Jones tubes in lacrimal canalicular obstruction reveals many complications, especially tube malposition and extrusion. Stoploss Jones tube with special design aims at decreasing complications of the procedure.

Objectives: (1) Describing sample characteristics. (2) Evaluating efficacity and safety of the procedure. (3) Evaluating patient satisfaction

Method: Clinical trial without a control group.

Results: The research was done on 27 eyes (27 patients). Average age is 46. Male:Female ratio is 1:1.7. Manual worker is preponderant (85.2% versus 14.8% brainworker). Average duration before surgery is 24 months. Causes of lacrimal canalicular obstruction: idiopathic (33.3%), complication of lacrimal probing (22.2%), infection (22.2%), trauma (14.8%), congenital (7.4%). Average length of Stoploss Jones tube is 19.37 ± 1.04 mm. The result comprised 96.3% success and 3.7% failure after 6 months. Common complications are: medial conjunctivitis, granuloma, tube malposition, tube obstruction. There is no case with tube extrusion.

Conclusion: Conjunctivodacryocystorhinostomy with Stoploss Jones tube is safe and efficient in treatment of lacrimal canalicular obstruction.

Keyword: Stoploss Jones tube, lacrimal canalicular obstruction, conjunctivodacryocystorhinostomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF